Etnografi – Broka

E premte, 29 Shtator, 2023
E premte, 29 Shtator, 2023

Etnografi – Broka

Broka është një enë druri e rrumbullakët e cila përdorej dikur si njësi matëse kryesisht për drithërat e bukës. Ajo kishte një kapacitet bartës prej 25 kg, por masa saj mund të varionte edhe më shumë në varësi të tipit të brokës që përdorej sipas krahinave të ndryshme. Në pavijonin e etnografisë është ekspozuar një broke prej druri e pajisur me dy doreza. Me origjinë nga Topoja ky objekt është përdorur dikur në zonën e Myzeqesë. Me lartësi 42 cm dhe diametër 32 cm kjo enë është përdorur kryesisht për matjen e grurit, misrit, fasules, etj. Prej vitit 1970 ajo është pjesë e fondit të objekteve të Muzeut Historik Fier.
Burimi: Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë 1980, f.182.
Foto kotrezi e Muzeut Historik Fier
Broka është një enë druri e rrumbullakët e cila përdorej dikur si njësi matëse kryesisht për drithërat e bukës. Ajo kishte një kapacitet bartës prej 25 kg, por masa saj mund të varionte edhe më shumë në varësi të tipit të brokës që përdorej sipas krahinave të ndryshme. Në pavijonin e etnografisë është ekspozuar një broke prej druri e pajisur me dy doreza. Me origjinë nga Topoja ky objekt është përdorur dikur në zonën e Myzeqesë. Me lartësi 42 cm dhe diametër 32 cm kjo enë është përdorur kryesisht për matjen e grurit, misrit, fasules, etj. Prej vitit 1970 ajo është pjesë e fondit të objekteve të Muzeut Historik Fier.
Burimi: Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë 1980, f.182.
Foto kotrezi e Muzeut Historik Fier
Broka është një enë druri e rrumbullakët e cila përdorej dikur si njësi matëse kryesisht për drithërat e bukës. Ajo kishte një kapacitet bartës prej 25 kg, por masa saj mund të varionte edhe më shumë në varësi të tipit të brokës që përdorej sipas krahinave të ndryshme. Në pavijonin e etnografisë është ekspozuar një broke prej druri e pajisur me dy doreza. Me origjinë nga Topoja ky objekt është përdorur dikur në zonën e Myzeqesë. Me lartësi 42 cm dhe diametër 32 cm kjo enë është përdorur kryesisht për matjen e grurit, misrit, fasules, etj. Prej vitit 1970 ajo është pjesë e fondit të objekteve të Muzeut Historik Fier.
Burimi: Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë 1980, f.182.
Foto kotrezi e Muzeut Historik Fier