Nisma/  Një arkiv për emigracionin shqiptar në Greqi

E mërkurë, 8 Shkurt, 2023
E mërkurë, 8 Shkurt, 2023

Nisma/  Një arkiv për emigracionin shqiptar në Greqi

Çfarë ia vlen të ruhet një shoqëri dhe si e diskutojmë Greqinë moderne si një pikë takimi identitetesh të ndryshme dhe hibride?

Arkivat Bashkëkohore të Historisë Sociale (ASKI), duke filluar me pyetjen e mësipërme, po përpiqen të krijojnë një arkiv të fuqishëm provash dhe dëshmish gojore që do të fokusohen në përvojën e emigracionit shqiptar. Arkivi është krijuar si pjesë e programit Voicing the Albanian Experience in Greece me mbështetjen e Iniciativës Publike Humane të Fondacionit Stavros Niarchos në Universitetin Columbia.

Emigracioni shqiptar në Greqi është një histori e njohur dhe e panjohur. Përvojat, zërat dhe prodhimi kulturor i këtij komuniteti emigrant mbeten institucionalisht të margjinalizuara, pavarësisht rolit të rëndësishëm të këtij komuniteti në formësimin e realitetit social grek gjatë 30 viteve të fundit.

Krijimi i dosjes së emigracionit shqiptar nuk synon t’u japë përgjigje pyetjeve kërkimore rreth p.sh. puna e emigrantëve shqiptarë, politika e emigracionit, çështjet e identitetit, etj. Ai ka një rol më parësor dhe themelor: të ndërtojë një bazë të dhënash të llojeve të ndryshme të provave dhe të shërbejë si ndihmë për ata që duan të përballen me këto pyetje tani e tutje.

“Me këtë synim, ne kërkojmë prova, arkiva dhe koleksione formularësh, si dhe njerëz me origjinë emigrante, brezi i parë dhe i dytë, të cilët dëshirojnë të na japin një intervistë për jetën dhe përvojën e tyre” thuhet në njoftim.

Çfarë ia vlen të ruhet një shoqëri dhe si e diskutojmë Greqinë moderne si një pikë takimi identitetesh të ndryshme dhe hibride?

Arkivat Bashkëkohore të Historisë Sociale (ASKI), duke filluar me pyetjen e mësipërme, po përpiqen të krijojnë një arkiv të fuqishëm provash dhe dëshmish gojore që do të fokusohen në përvojën e emigracionit shqiptar. Arkivi është krijuar si pjesë e programit Voicing the Albanian Experience in Greece me mbështetjen e Iniciativës Publike Humane të Fondacionit Stavros Niarchos në Universitetin Columbia.

Emigracioni shqiptar në Greqi është një histori e njohur dhe e panjohur. Përvojat, zërat dhe prodhimi kulturor i këtij komuniteti emigrant mbeten institucionalisht të margjinalizuara, pavarësisht rolit të rëndësishëm të këtij komuniteti në formësimin e realitetit social grek gjatë 30 viteve të fundit.

Krijimi i dosjes së emigracionit shqiptar nuk synon t’u japë përgjigje pyetjeve kërkimore rreth p.sh. puna e emigrantëve shqiptarë, politika e emigracionit, çështjet e identitetit, etj. Ai ka një rol më parësor dhe themelor: të ndërtojë një bazë të dhënash të llojeve të ndryshme të provave dhe të shërbejë si ndihmë për ata që duan të përballen me këto pyetje tani e tutje.

“Me këtë synim, ne kërkojmë prova, arkiva dhe koleksione formularësh, si dhe njerëz me origjinë emigrante, brezi i parë dhe i dytë, të cilët dëshirojnë të na japin një intervistë për jetën dhe përvojën e tyre” thuhet në njoftim.