Shqiponja Ahmetaj “Shkencëtarja e Vitit në Austri”

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

Shqiponja Ahmetaj “Shkencëtarja e Vitit në Austri”

Çmimi i pestë “Hedy Lamarr” i akorduar nga qyteti i Vjenës iu dha Shqiponja Ahmetaj, Studiuese postdoktorante në Njësinë Kërkimore për Sistemet e Bazuara në Dije.

“Me çmimin Hedy Lamarr, ne nxjerrim në pah arritjet e jashtëzakonshme të shkencëtarëve femra të kompjuterëve për herë të 5-të, duke e bërë të dukshme fuqinë e tyre në këtë fushë. Pesë vitet e Hedy Lamarr do të thonë: Pesë vjet njohje të dukshme për gratë që krijojnë gjëra të mëdha në industritë e ardhshme” tha gjatë ceremonisë nënkryetarja e bashkisë dhe këshilltarja e qytetit për gratë Kathrin Gaál.

Ndërsa këshilltarja shkencore e qytetit Veronica Kaup-Hasler shtoi: “Fituesit e çmimit Hedy Lamarr janë modele për vajzat dhe gratë e reja. Ato tregojnë se të gjitha gjinitë mund të kenë karriera të suksesshme në IT”.

“Jam shumë mirënjohëse dhe e lumtur që mora çmimin Hedy Lamarr 2022”, theksoi fituesja e çmimit Shqiponja Ahmetaj në fjalën e saj të pranimit. “Në epokën tonë digjitale, të dhënat luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm. Duhet të jetë i saktë dhe i besueshëm për të qenë i dobishëm për njerëzit dhe aplikacionet. Megjithatë, duke pasur parasysh shumëllojshmërinë dhe sasinë e paprecedentë të të dhënave që kemi tani në dispozicion, kjo është pikërisht ajo që shumë shpesh nuk garantohet. Në veçanti, të dhënat e ruajtura në internet mund të jenë të paplota ose të pasakta, duke çuar në përfundime të rreme. Kështu, sigurimi i cilësisë së të dhënave është një sfidë më urgjente sot se kurrë. Unë jam duke punuar për të hedhur bazat për menaxhimin e automatizuar të cilësisë së të dhënave, duke u fokusuar në të dhënat online. Shpresoj, përmes punës sime, do të inkurajoj të reja të tjera që të ndjekin karrierën në informatikë.”

Kush është Shqiponja Ahmetaj

Shqiponja Ahmetaj mori doktoraturën në vitin 2019 në Institutin e Logjikës dhe Llogaritjes në TU Wien Informatics. Ndërkombëtarisht, ajo ka punuar në universitete të ndryshme evropiane (Dresden, Bolzano, Oksford, Edinburg, Shën Petersburg) dhe në industri (Trento, Kaliforni). Rezultatet e kërkimit të Shqiponja Ahmetajt janë prezantuar në disa revista prestigjioze dhe ngjarje profesionale dhe gjithashtu shquhen për prekjen e fushave të ndryshme kërkimore – si përfaqësimi dhe arsyetimi i njohurive, inteligjenca artificiale, teoria e bazës së të dhënave dhe rrjetet semantike.

“Në kërkimin e saj, Shqiponja Ahmetaj zhvillon bazat teorike për sigurimin automatik të cilësisë së të dhënave në ueb duke i kushtuar vëmendje praktikueshmërisë dhe qëndrueshmërisë,” tha Laura Kovács, Profesore për Metodat Formale dhe Inxhinierinë e Sistemit në TU Wien Informatics dhe anëtare e jurisë. duke shpjeguar përzgjedhjen e jurisë. “Ashtu si Hedy Lamarr, Shqiponja Ahmetaj e kthen kokën pas një karriere ndërkombëtare. Si një nënë dhe shkencëtare në një fushë të dominuar nga meshkujt, ajo është një model i jashtëzakonshëm dhe një fituese e denjë çmimesh, veçanërisht për vajzat e reja dhe femrat akademike.”

Çmimi i pestë “Hedy Lamarr” i akorduar nga qyteti i Vjenës iu dha Shqiponja Ahmetaj, Studiuese postdoktorante në Njësinë Kërkimore për Sistemet e Bazuara në Dije.

“Me çmimin Hedy Lamarr, ne nxjerrim në pah arritjet e jashtëzakonshme të shkencëtarëve femra të kompjuterëve për herë të 5-të, duke e bërë të dukshme fuqinë e tyre në këtë fushë. Pesë vitet e Hedy Lamarr do të thonë: Pesë vjet njohje të dukshme për gratë që krijojnë gjëra të mëdha në industritë e ardhshme” tha gjatë ceremonisë nënkryetarja e bashkisë dhe këshilltarja e qytetit për gratë Kathrin Gaál.

Ndërsa këshilltarja shkencore e qytetit Veronica Kaup-Hasler shtoi: “Fituesit e çmimit Hedy Lamarr janë modele për vajzat dhe gratë e reja. Ato tregojnë se të gjitha gjinitë mund të kenë karriera të suksesshme në IT”.

“Jam shumë mirënjohëse dhe e lumtur që mora çmimin Hedy Lamarr 2022”, theksoi fituesja e çmimit Shqiponja Ahmetaj në fjalën e saj të pranimit. “Në epokën tonë digjitale, të dhënat luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm. Duhet të jetë i saktë dhe i besueshëm për të qenë i dobishëm për njerëzit dhe aplikacionet. Megjithatë, duke pasur parasysh shumëllojshmërinë dhe sasinë e paprecedentë të të dhënave që kemi tani në dispozicion, kjo është pikërisht ajo që shumë shpesh nuk garantohet. Në veçanti, të dhënat e ruajtura në internet mund të jenë të paplota ose të pasakta, duke çuar në përfundime të rreme. Kështu, sigurimi i cilësisë së të dhënave është një sfidë më urgjente sot se kurrë. Unë jam duke punuar për të hedhur bazat për menaxhimin e automatizuar të cilësisë së të dhënave, duke u fokusuar në të dhënat online. Shpresoj, përmes punës sime, do të inkurajoj të reja të tjera që të ndjekin karrierën në informatikë.”

Kush është Shqiponja Ahmetaj

Shqiponja Ahmetaj mori doktoraturën në vitin 2019 në Institutin e Logjikës dhe Llogaritjes në TU Wien Informatics. Ndërkombëtarisht, ajo ka punuar në universitete të ndryshme evropiane (Dresden, Bolzano, Oksford, Edinburg, Shën Petersburg) dhe në industri (Trento, Kaliforni). Rezultatet e kërkimit të Shqiponja Ahmetajt janë prezantuar në disa revista prestigjioze dhe ngjarje profesionale dhe gjithashtu shquhen për prekjen e fushave të ndryshme kërkimore – si përfaqësimi dhe arsyetimi i njohurive, inteligjenca artificiale, teoria e bazës së të dhënave dhe rrjetet semantike.

“Në kërkimin e saj, Shqiponja Ahmetaj zhvillon bazat teorike për sigurimin automatik të cilësisë së të dhënave në ueb duke i kushtuar vëmendje praktikueshmërisë dhe qëndrueshmërisë,” tha Laura Kovács, Profesore për Metodat Formale dhe Inxhinierinë e Sistemit në TU Wien Informatics dhe anëtare e jurisë. duke shpjeguar përzgjedhjen e jurisë. “Ashtu si Hedy Lamarr, Shqiponja Ahmetaj e kthen kokën pas një karriere ndërkombëtare. Si një nënë dhe shkencëtare në një fushë të dominuar nga meshkujt, ajo është një model i jashtëzakonshëm dhe një fituese e denjë çmimesh, veçanërisht për vajzat e reja dhe femrat akademike.”

Çmimi i pestë “Hedy Lamarr” i akorduar nga qyteti i Vjenës iu dha Shqiponja Ahmetaj, Studiuese postdoktorante në Njësinë Kërkimore për Sistemet e Bazuara në Dije.

“Me çmimin Hedy Lamarr, ne nxjerrim në pah arritjet e jashtëzakonshme të shkencëtarëve femra të kompjuterëve për herë të 5-të, duke e bërë të dukshme fuqinë e tyre në këtë fushë. Pesë vitet e Hedy Lamarr do të thonë: Pesë vjet njohje të dukshme për gratë që krijojnë gjëra të mëdha në industritë e ardhshme” tha gjatë ceremonisë nënkryetarja e bashkisë dhe këshilltarja e qytetit për gratë Kathrin Gaál.

Ndërsa këshilltarja shkencore e qytetit Veronica Kaup-Hasler shtoi: “Fituesit e çmimit Hedy Lamarr janë modele për vajzat dhe gratë e reja. Ato tregojnë se të gjitha gjinitë mund të kenë karriera të suksesshme në IT”.

“Jam shumë mirënjohëse dhe e lumtur që mora çmimin Hedy Lamarr 2022”, theksoi fituesja e çmimit Shqiponja Ahmetaj në fjalën e saj të pranimit. “Në epokën tonë digjitale, të dhënat luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm. Duhet të jetë i saktë dhe i besueshëm për të qenë i dobishëm për njerëzit dhe aplikacionet. Megjithatë, duke pasur parasysh shumëllojshmërinë dhe sasinë e paprecedentë të të dhënave që kemi tani në dispozicion, kjo është pikërisht ajo që shumë shpesh nuk garantohet. Në veçanti, të dhënat e ruajtura në internet mund të jenë të paplota ose të pasakta, duke çuar në përfundime të rreme. Kështu, sigurimi i cilësisë së të dhënave është një sfidë më urgjente sot se kurrë. Unë jam duke punuar për të hedhur bazat për menaxhimin e automatizuar të cilësisë së të dhënave, duke u fokusuar në të dhënat online. Shpresoj, përmes punës sime, do të inkurajoj të reja të tjera që të ndjekin karrierën në informatikë.”

Kush është Shqiponja Ahmetaj

Shqiponja Ahmetaj mori doktoraturën në vitin 2019 në Institutin e Logjikës dhe Llogaritjes në TU Wien Informatics. Ndërkombëtarisht, ajo ka punuar në universitete të ndryshme evropiane (Dresden, Bolzano, Oksford, Edinburg, Shën Petersburg) dhe në industri (Trento, Kaliforni). Rezultatet e kërkimit të Shqiponja Ahmetajt janë prezantuar në disa revista prestigjioze dhe ngjarje profesionale dhe gjithashtu shquhen për prekjen e fushave të ndryshme kërkimore – si përfaqësimi dhe arsyetimi i njohurive, inteligjenca artificiale, teoria e bazës së të dhënave dhe rrjetet semantike.

“Në kërkimin e saj, Shqiponja Ahmetaj zhvillon bazat teorike për sigurimin automatik të cilësisë së të dhënave në ueb duke i kushtuar vëmendje praktikueshmërisë dhe qëndrueshmërisë,” tha Laura Kovács, Profesore për Metodat Formale dhe Inxhinierinë e Sistemit në TU Wien Informatics dhe anëtare e jurisë. duke shpjeguar përzgjedhjen e jurisë. “Ashtu si Hedy Lamarr, Shqiponja Ahmetaj e kthen kokën pas një karriere ndërkombëtare. Si një nënë dhe shkencëtare në një fushë të dominuar nga meshkujt, ajo është një model i jashtëzakonshëm dhe një fituese e denjë çmimesh, veçanërisht për vajzat e reja dhe femrat akademike.”