Promovimi i Arbërishtes / QSPA marrëveshje bashkëpunimi me rajonin e Puljas

E enjte, 4 Maj, 2023
E enjte, 4 Maj, 2023

Promovimi i Arbërishtes / QSPA marrëveshje bashkëpunimi me rajonin e Puljas

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA), ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Rajonin e Puljas. Marrëveshja është nënshkruar sot në Pulja, nga Drejtoresha e Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA), Prof. Diana Kastrati dhe  z. Sebastiano Leo, Assessore della Regione Puglia, me Drejtorin e Teatrit të Puljas, z. Sante Levante, Drejtorin e Zyrës Rajonale të Arsimit z. Giuseppe Silipo dhe kryetarët e bashkive arbëreshe të San Marzano-s, Chieuti-t, Casalvecchio di Puglia, përkatësisht z. Giuseppe Tarantino, z. Diego Lacono dhe z. Noe Andreano. Marrëveshja e nënshkruar mes këtyre 6 enteve synon bashkëpunimin në disa fusha si në arsim, art, kulturë të komunave arbëreshe brenda të cilave mund të citojmë me programin e nisur tashmë ‘Matria’, dhe mbi të gjitha promovimin e të mësuarit të arbërishtes pranë shkollave në komunat përkatëse brenda kuadrit ligjor italian dhe Kartës Europiane të Gjuhëve Rajonale ose Minoritare (1998).

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA), ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Rajonin e Puljas. Marrëveshja është nënshkruar sot në Pulja, nga Drejtoresha e Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA), Prof. Diana Kastrati dhe  z. Sebastiano Leo, Assessore della Regione Puglia, me Drejtorin e Teatrit të Puljas, z. Sante Levante, Drejtorin e Zyrës Rajonale të Arsimit z. Giuseppe Silipo dhe kryetarët e bashkive arbëreshe të San Marzano-s, Chieuti-t, Casalvecchio di Puglia, përkatësisht z. Giuseppe Tarantino, z. Diego Lacono dhe z. Noe Andreano. Marrëveshja e nënshkruar mes këtyre 6 enteve synon bashkëpunimin në disa fusha si në arsim, art, kulturë të komunave arbëreshe brenda të cilave mund të citojmë me programin e nisur tashmë ‘Matria’, dhe mbi të gjitha promovimin e të mësuarit të arbërishtes pranë shkollave në komunat përkatëse brenda kuadrit ligjor italian dhe Kartës Europiane të Gjuhëve Rajonale ose Minoritare (1998).

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA), ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Rajonin e Puljas. Marrëveshja është nënshkruar sot në Pulja, nga Drejtoresha e Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA), Prof. Diana Kastrati dhe  z. Sebastiano Leo, Assessore della Regione Puglia, me Drejtorin e Teatrit të Puljas, z. Sante Levante, Drejtorin e Zyrës Rajonale të Arsimit z. Giuseppe Silipo dhe kryetarët e bashkive arbëreshe të San Marzano-s, Chieuti-t, Casalvecchio di Puglia, përkatësisht z. Giuseppe Tarantino, z. Diego Lacono dhe z. Noe Andreano. Marrëveshja e nënshkruar mes këtyre 6 enteve synon bashkëpunimin në disa fusha si në arsim, art, kulturë të komunave arbëreshe brenda të cilave mund të citojmë me programin e nisur tashmë ‘Matria’, dhe mbi të gjitha promovimin e të mësuarit të arbërishtes pranë shkollave në komunat përkatëse brenda kuadrit ligjor italian dhe Kartës Europiane të Gjuhëve Rajonale ose Minoritare (1998).