Fotot Arbëreshe të Mario Calivà ekspozohen në Peru

E premte, 29 Shtator, 2023
E premte, 29 Shtator, 2023

Fotot Arbëreshe të Mario Calivà ekspozohen në Peru

Tre foto të poetit, dramaturgut dhe fotografit arbëresh Mario Calivà do të jenë pjesë e një ekspozite të organizuar nga Instituti Italian i Kulturës në Lima në Peru. Tema e ekspozitës është Siçilia dhe aspektet e saj kulturore. Ekspozita do të inaugurohet të premten, 25 nëntor 2022, në orën 18:00, në Sala Sironi e institutit Italian të Kulturës në Lima.

“Me shumë kënaqësi ju informoj se tre nga fotot e mia do të jenë pjesë e një ekspozite të rëndësishme të organizuar nga instituti italian në Lima, Peru. Një mundësi për të paraqitur arbëreshët përtej oqeanit” shkruan Caliva.

Tre foto të poetit, dramaturgut dhe fotografit arbëresh Mario Calivà do të jenë pjesë e një ekspozite të organizuar nga Instituti Italian i Kulturës në Lima në Peru. Tema e ekspozitës është Siçilia dhe aspektet e saj kulturore. Ekspozita do të inaugurohet të premten, 25 nëntor 2022, në orën 18:00, në Sala Sironi e institutit Italian të Kulturës në Lima.

“Me shumë kënaqësi ju informoj se tre nga fotot e mia do të jenë pjesë e një ekspozite të rëndësishme të organizuar nga instituti italian në Lima, Peru. Një mundësi për të paraqitur arbëreshët përtej oqeanit” shkruan Caliva.

Tre foto të poetit, dramaturgut dhe fotografit arbëresh Mario Calivà do të jenë pjesë e një ekspozite të organizuar nga Instituti Italian i Kulturës në Lima në Peru. Tema e ekspozitës është Siçilia dhe aspektet e saj kulturore. Ekspozita do të inaugurohet të premten, 25 nëntor 2022, në orën 18:00, në Sala Sironi e institutit Italian të Kulturës në Lima.

“Me shumë kënaqësi ju informoj se tre nga fotot e mia do të jenë pjesë e një ekspozite të rëndësishme të organizuar nga instituti italian në Lima, Peru. Një mundësi për të paraqitur arbëreshët përtej oqeanit” shkruan Caliva.