Foto dite/ Një çift shqiptar në ditën e martesë së tyre në SHBA në vitin 1920

E enjte, 23 Mars, 2023
E enjte, 23 Mars, 2023

Foto dite/ Një çift shqiptar në ditën e martesë së tyre në SHBA në vitin 1920

Emigrantët e parë shqiptarë në SHBA u përpoqën të integrohen në shoqërinë amerikane, por duke ruajtur traditat kulturore e zakonore me të mira nga vendi i tyre. Këtë e demonstrojnë edhe elementet e organizimit të kësaj ceremonie martesore në vitin 1920.

Në foton kortezi e ambasadës shqiptare në SHBA çifti i familjes Steffon, brezi i parë që kanë emigruar në SHBA, gjatë kurorëzimit të martesës së tyre në 12 shtator 1920. Pjesë e kësaj ceremonie kanë qenë anëtarë të komunitetit shqiptaro-amerikan në Uorçester, të ftuar nëpërmjet ftesës në foto.

Emigrantët e parë shqiptarë në SHBA u përpoqën të integrohen në shoqërinë amerikane, por duke ruajtur traditat kulturore e zakonore me të mira nga vendi i tyre. Këtë e demonstrojnë edhe elementet e organizimit të kësaj ceremonie martesore në vitin 1920.

Në foton kortezi e ambasadës shqiptare në SHBA çifti i familjes Steffon, brezi i parë që kanë emigruar në SHBA, gjatë kurorëzimit të martesës së tyre në 12 shtator 1920. Pjesë e kësaj ceremonie kanë qenë anëtarë të komunitetit shqiptaro-amerikan në Uorçester, të ftuar nëpërmjet ftesës në foto.