“Shqipja në Diasporë”, QBD risjell mësuesit dhe shkrimtarët në vendlindje

E diel, 25 Shkurt, 2024
E diel, 25 Shkurt, 2024

“Shqipja në Diasporë”, QBD risjell mësuesit dhe shkrimtarët në vendlindje

Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD), në vazhdën e takimeve të përvitshme me mësuesit dhe shkrimtarët në diasporë, si dhe në kuadër të 110-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë dhe të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit, organizon aktivitetin dyditor me titull “Shqipja në diasporë”, në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe me praninë e institucioneve kryesore kërkimore shkencore dhe universitare në Shqipëri, Kosovë e diasporë, të institucioneve të mësimdhënies së gjuhës shqipe në botë, si dhe të autorëve, shkrimtarëve e përkthyesve brenda dhe jashtë vendit.
Aktiviteti do të zhvillohet në datat 26 nëntor 2022 në Tiranë dhe 27 nëntor 2022 në Shkodër, me prani fizike dhe virtuale.
Aktiviteti synon ndërtimin e një dialogu ndërinstitucional dhe ndërshtetëror me qëllim nxitjen e hartimit të politikave bashkëkohore dhe programeve mbarëkombëtare për ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare jashtë vendit; fuqizimin e bashkëpunimit me institucionet e mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë; shkëmbimin e përvojave midis mësuesve, gjuhëtarëve, autorëve, shkrimtarëve dhe përkthyesve për problemet që lidhen me mësimin, përdorimin, ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe në mërgatë.
Takimi i datës 26 nëntor, nën moton “Një komb, një gjuhë”, do të trajtojë problemet që lidhen me ruajtjen e gjuhës shqipe në mërgatë, nevojën për hartimin e politikave mbarëkombëtare mes Shqipërisë dhe Kosovës për një program të përbashkët për gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në diasporë, vendosjen e lidhjeve dhe bashkëpunimin mes katedrave, departamenteve dhe instituteve arsimore për gjuhën dhe kulturën shqiptare brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, si dhe zgjerimin dhe fuqizimin e rrjetit të shkollave, kurseve dhe shoqatave që mbështesin mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë.
Takimi i datës 27 nëntor është konceptuar si vijim i takimit të parë të organizuar nga QBD-ja, “Letra nga diaspora” me shkrimtarë, autorë, përkthyes, drejtues të shoqatave kulturore dhe revistave letrare shqiptare jashtë vendit që japin ndihmesë në ruajtjen, lëvrimin e gjuhës shqipe, si dhe promovimin e kulturës shqiptare në diasporë.
Ftohen të bashkëpunojnë e të marrin pjesë studiues të gjuhës shqipe, përfaqësues të institucioneve të mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, drejtues të lidhjeve të mësuesve e mësues të gjuhës shqipe në diasporë, shkrimtarë, autorë e përkthyes brenda e jashtë trojeve shqiptare.
Lutemi të nisni një koncept – ide të kontributit tuaj në panelet që do të trajtojnë temat e sipërpërmendura në adresën zyrtare të QBD-së: [email protected] brenda datës 15 tetor 2022.
Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD), në vazhdën e takimeve të përvitshme me mësuesit dhe shkrimtarët në diasporë, si dhe në kuadër të 110-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë dhe të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit, organizon aktivitetin dyditor me titull “Shqipja në diasporë”, në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe me praninë e institucioneve kryesore kërkimore shkencore dhe universitare në Shqipëri, Kosovë e diasporë, të institucioneve të mësimdhënies së gjuhës shqipe në botë, si dhe të autorëve, shkrimtarëve e përkthyesve brenda dhe jashtë vendit.
Aktiviteti do të zhvillohet në datat 26 nëntor 2022 në Tiranë dhe 27 nëntor 2022 në Shkodër, me prani fizike dhe virtuale.
Aktiviteti synon ndërtimin e një dialogu ndërinstitucional dhe ndërshtetëror me qëllim nxitjen e hartimit të politikave bashkëkohore dhe programeve mbarëkombëtare për ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare jashtë vendit; fuqizimin e bashkëpunimit me institucionet e mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë; shkëmbimin e përvojave midis mësuesve, gjuhëtarëve, autorëve, shkrimtarëve dhe përkthyesve për problemet që lidhen me mësimin, përdorimin, ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe në mërgatë.
Takimi i datës 26 nëntor, nën moton “Një komb, një gjuhë”, do të trajtojë problemet që lidhen me ruajtjen e gjuhës shqipe në mërgatë, nevojën për hartimin e politikave mbarëkombëtare mes Shqipërisë dhe Kosovës për një program të përbashkët për gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në diasporë, vendosjen e lidhjeve dhe bashkëpunimin mes katedrave, departamenteve dhe instituteve arsimore për gjuhën dhe kulturën shqiptare brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, si dhe zgjerimin dhe fuqizimin e rrjetit të shkollave, kurseve dhe shoqatave që mbështesin mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë.
Takimi i datës 27 nëntor është konceptuar si vijim i takimit të parë të organizuar nga QBD-ja, “Letra nga diaspora” me shkrimtarë, autorë, përkthyes, drejtues të shoqatave kulturore dhe revistave letrare shqiptare jashtë vendit që japin ndihmesë në ruajtjen, lëvrimin e gjuhës shqipe, si dhe promovimin e kulturës shqiptare në diasporë.
Ftohen të bashkëpunojnë e të marrin pjesë studiues të gjuhës shqipe, përfaqësues të institucioneve të mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, drejtues të lidhjeve të mësuesve e mësues të gjuhës shqipe në diasporë, shkrimtarë, autorë e përkthyes brenda e jashtë trojeve shqiptare.
Lutemi të nisni një koncept – ide të kontributit tuaj në panelet që do të trajtojnë temat e sipërpërmendura në adresën zyrtare të QBD-së: [email protected] brenda datës 15 tetor 2022.
Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD), në vazhdën e takimeve të përvitshme me mësuesit dhe shkrimtarët në diasporë, si dhe në kuadër të 110-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë dhe të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit, organizon aktivitetin dyditor me titull “Shqipja në diasporë”, në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe me praninë e institucioneve kryesore kërkimore shkencore dhe universitare në Shqipëri, Kosovë e diasporë, të institucioneve të mësimdhënies së gjuhës shqipe në botë, si dhe të autorëve, shkrimtarëve e përkthyesve brenda dhe jashtë vendit.
Aktiviteti do të zhvillohet në datat 26 nëntor 2022 në Tiranë dhe 27 nëntor 2022 në Shkodër, me prani fizike dhe virtuale.
Aktiviteti synon ndërtimin e një dialogu ndërinstitucional dhe ndërshtetëror me qëllim nxitjen e hartimit të politikave bashkëkohore dhe programeve mbarëkombëtare për ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare jashtë vendit; fuqizimin e bashkëpunimit me institucionet e mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë; shkëmbimin e përvojave midis mësuesve, gjuhëtarëve, autorëve, shkrimtarëve dhe përkthyesve për problemet që lidhen me mësimin, përdorimin, ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe në mërgatë.
Takimi i datës 26 nëntor, nën moton “Një komb, një gjuhë”, do të trajtojë problemet që lidhen me ruajtjen e gjuhës shqipe në mërgatë, nevojën për hartimin e politikave mbarëkombëtare mes Shqipërisë dhe Kosovës për një program të përbashkët për gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në diasporë, vendosjen e lidhjeve dhe bashkëpunimin mes katedrave, departamenteve dhe instituteve arsimore për gjuhën dhe kulturën shqiptare brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, si dhe zgjerimin dhe fuqizimin e rrjetit të shkollave, kurseve dhe shoqatave që mbështesin mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë.
Takimi i datës 27 nëntor është konceptuar si vijim i takimit të parë të organizuar nga QBD-ja, “Letra nga diaspora” me shkrimtarë, autorë, përkthyes, drejtues të shoqatave kulturore dhe revistave letrare shqiptare jashtë vendit që japin ndihmesë në ruajtjen, lëvrimin e gjuhës shqipe, si dhe promovimin e kulturës shqiptare në diasporë.
Ftohen të bashkëpunojnë e të marrin pjesë studiues të gjuhës shqipe, përfaqësues të institucioneve të mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, drejtues të lidhjeve të mësuesve e mësues të gjuhës shqipe në diasporë, shkrimtarë, autorë e përkthyes brenda e jashtë trojeve shqiptare.
Lutemi të nisni një koncept – ide të kontributit tuaj në panelet që do të trajtojnë temat e sipërpërmendura në adresën zyrtare të QBD-së: [email protected] brenda datës 15 tetor 2022.