QBD trajnim për mësuesit e gjuhës dhe kulturës shqiptare në Diasporë

E premte, 31 Mars, 2023
E premte, 31 Mars, 2023

QBD trajnim për mësuesit e gjuhës dhe kulturës shqiptare në Diasporë

Qendra e Botimeve për Diasporën do të organizojë në muajin tetor një cikël trajnimi për të gjithë mësuesit që japin gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në shkolla shqipe në Diasporë për modulin “Mësimdhënia e gjuhës shqipe për mësuesit e diasporës”.

QBD fton të aplikojnë për të ndjekur trajnimin të gjithë mësuesit që japin gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në shkolla shqipe, kurse të gjuhës shqipe apo klasa të mësimit plotësues të gjuhës shqipe në Diasporë.

Ky trajnim në fazën e parë të tij do të organizohet në javën e dytë të tetorit në formatin online në platformën “Zoom” dhe do të përfshijë deri në 100 mësues. Mësuesit e tjerë përtej këtij numri do të përfshihen në fazat e mëtejshme të trajnimit, për të cilat QBD-ja do të lajmërojë në vijim.

Trajnimi bëhet me qëllim që mësuesit e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë të njihen me përmbajtjen shkencore dhe aspektin didaktik e pedagogjik të mësimdhënies së librit “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli 1.

Mësuesit do të pajisen me certifikatë pjesëmarrjeje.

Aplikimet pranohen nga data 22 shtator – 6 tetor 2022.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Vërtetim  nga shoqata/institucioni ku mësuesi ushtron profesionin përkatës.

Dokumentet duhet të ngarkohen online në formatin pdf. Individi aplikues aplikon në linkun:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF4W_FjuD9cRDWnab_1LM3I8IJOtx7quR91tV4URKWLi3pXA/viewform?fbclid=IwAR1z8s6-6akmuFwM2ssKer9MYj5dtoXmSJraq6x5CvqvPXJREJ2Dzb_gi6E

 

Qendra e Botimeve për Diasporën do të organizojë në muajin tetor një cikël trajnimi për të gjithë mësuesit që japin gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në shkolla shqipe në Diasporë për modulin “Mësimdhënia e gjuhës shqipe për mësuesit e diasporës”.

QBD fton të aplikojnë për të ndjekur trajnimin të gjithë mësuesit që japin gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në shkolla shqipe, kurse të gjuhës shqipe apo klasa të mësimit plotësues të gjuhës shqipe në Diasporë.

Ky trajnim në fazën e parë të tij do të organizohet në javën e dytë të tetorit në formatin online në platformën “Zoom” dhe do të përfshijë deri në 100 mësues. Mësuesit e tjerë përtej këtij numri do të përfshihen në fazat e mëtejshme të trajnimit, për të cilat QBD-ja do të lajmërojë në vijim.

Trajnimi bëhet me qëllim që mësuesit e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë të njihen me përmbajtjen shkencore dhe aspektin didaktik e pedagogjik të mësimdhënies së librit “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli 1.

Mësuesit do të pajisen me certifikatë pjesëmarrjeje.

Aplikimet pranohen nga data 22 shtator – 6 tetor 2022.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Vërtetim  nga shoqata/institucioni ku mësuesi ushtron profesionin përkatës.

Dokumentet duhet të ngarkohen online në formatin pdf. Individi aplikues aplikon në linkun:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF4W_FjuD9cRDWnab_1LM3I8IJOtx7quR91tV4URKWLi3pXA/viewform?fbclid=IwAR1z8s6-6akmuFwM2ssKer9MYj5dtoXmSJraq6x5CvqvPXJREJ2Dzb_gi6E