Foto dite/ Komunitetit shqiptar në Melburn, Australi, fund viteve 1940

E hënë, 15 Gusht, 2022
E hënë, 15 Gusht, 2022

Foto dite/ Komunitetit shqiptar në Melburn, Australi, fund viteve 1940

Grup i komunitetit shqiptar jashtë “Trades Hall” në Melburn, Australi, fund viteve ’40.

Grup i komunitetit shqiptar jashtë “Trades Hall” në Melburn, Australi, fund viteve ’40.