Foto dite/ Komunitetit shqiptar në Melburn, Australi, fund viteve 1940

E mërkurë, 29 Mars, 2023
E mërkurë, 29 Mars, 2023

Foto dite/ Komunitetit shqiptar në Melburn, Australi, fund viteve 1940

Grup i komunitetit shqiptar jashtë “Trades Hall” në Melburn, Australi, fund viteve ’40.

Grup i komunitetit shqiptar jashtë “Trades Hall” në Melburn, Australi, fund viteve ’40.