Argjentinë/ Festivali Provincial i Emigrantëve, përfaqësohet dhe Shqipëria

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

Argjentinë/ Festivali Provincial i Emigrantëve, përfaqësohet dhe Shqipëria

Në Berisso të Argjentinës organizohet Festa Provinciale e Emigrantëve. Nga shqipëria si përfaqësuese e komunitetit shqiptartë Berissos ishte Leila Desimore Bufi.

Eventi u mbajt ne mjediset e klubit detare te Berissos ku moren pjesë edhe zyrtare lokalë, Kryetari i Bashkisë Fabián Cagliardi, Sekretarja e Qeverisë Aldana Iovanovich, Presidentja e Kolektivitetit Shqiptar Alejandra Desimone, Presidenti i Shoqatës së Subjekteve të Huaja Carlos Arias, Zëvendës Ambasadorët e emigrantëve Melina Cernuschi dhe Gianna Rosciolesi Hassan Salim, Shoqëruesi më i mirë i emigrantit, Melina Mygdalis, Presidenti i Klubit Náutico Rubén Collazo dhe autoritete të tjera.

Në Berisso të Argjentinës organizohet Festa Provinciale e Emigrantëve. Nga shqipëria si përfaqësuese e komunitetit shqiptartë Berissos ishte Leila Desimore Bufi.

Eventi u mbajt ne mjediset e klubit detare te Berissos ku moren pjesë edhe zyrtare lokalë, Kryetari i Bashkisë Fabián Cagliardi, Sekretarja e Qeverisë Aldana Iovanovich, Presidentja e Kolektivitetit Shqiptar Alejandra Desimone, Presidenti i Shoqatës së Subjekteve të Huaja Carlos Arias, Zëvendës Ambasadorët e emigrantëve Melina Cernuschi dhe Gianna Rosciolesi Hassan Salim, Shoqëruesi më i mirë i emigrantit, Melina Mygdalis, Presidenti i Klubit Náutico Rubén Collazo dhe autoritete të tjera.

Në Berisso të Argjentinës organizohet Festa Provinciale e Emigrantëve. Nga shqipëria si përfaqësuese e komunitetit shqiptartë Berissos ishte Leila Desimore Bufi.

Eventi u mbajt ne mjediset e klubit detare te Berissos ku moren pjesë edhe zyrtare lokalë, Kryetari i Bashkisë Fabián Cagliardi, Sekretarja e Qeverisë Aldana Iovanovich, Presidentja e Kolektivitetit Shqiptar Alejandra Desimone, Presidenti i Shoqatës së Subjekteve të Huaja Carlos Arias, Zëvendës Ambasadorët e emigrantëve Melina Cernuschi dhe Gianna Rosciolesi Hassan Salim, Shoqëruesi më i mirë i emigrantit, Melina Mygdalis, Presidenti i Klubit Náutico Rubén Collazo dhe autoritete të tjera.