Vota e Diasporës/Ja cilat janë kërkesat që KKD i ka drejtuar komisionit zgjedhor

E martë, 28 Maj, 2024
E martë, 28 Maj, 2024

Vota e Diasporës/Ja cilat janë kërkesat që KKD i ka drejtuar komisionit zgjedhor

Nënkryetarja e Këshillit Koordinues të Diasporës Anila Hyka Smørgrav, në një intervistë në “Ora News” tregoi se cilat janë shqetësimet kryesore të Diasporës në lidhje me votimet e 25 prillit dhe cilat janë kërkesat që i kanë drejtuar KQZ.

“Shqetësimi ynë është si do të trajtohen të dhënat tona. Sepse janë personale. Jo se nuk bëhet por për momentin nuk është e qartë dhe nuk është as në VKM. Dhe e dyta është sesi do të trajtohet vota jonë? Garancia e mos manipulimit, dhe garancia ligjore. Regjistrimi i votuesve të jetë online. Fleta të jetë e lehtë për tu printuar. Siguria e informacionit dhe marrja e përgjigjes. Kemi dhënë dhe alternativa që vota të bëhet me postë të sigurt dhe numërimi të bëhet në KQZ qendrore. Shteti shqiptar duhet t’i  përgjigjet me resurse dhe nga ana buxhetore që numërimi të bëhet korrekt dhe në kohë.  Grupi i punës së KQZ e ka marrë me shumë interes.  Na kanë premtuar që do na sjellin raportin përfundimtar” tha ajo.

 

Ajo tha se lidhur me regjistrin e adresave komplikimi i procesit vjen për shkak se shumica e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit nuk i kanë të regjistruara adresat e tyre reale të banimit.

“Lidhur me regjistrin e adresave, nuk ka të bëjë direkt me regjistrimin e votuesve por sipas specialistëve të KQZ  ata e konsiderojnë që shqiptarët që jetojnë jashtë vendit duhet të kenë të deklarua në regjistrin e gjendjes civile adresën e saktë ku banojnë.  Nëse sistemi i regjistrimit të  votuesve në KQZ do të bazohet në regjistrin  e gjendjes civile këtu pastaj vjen komplikohet procesi. Ata që nuk e kanë kryer verifikimin  e adresës ta kryejnë sa më shpejt që mos të kemi probleme më vonë me pjesën e regjistrimit”, sqaroi ajo.

Nënkryetarja e Këshillit Koordinues të Diasporës Anila Hyka Smørgrav, në një intervistë në “Ora News” tregoi se cilat janë shqetësimet kryesore të Diasporës në lidhje me votimet e 25 prillit dhe cilat janë kërkesat që i kanë drejtuar KQZ.

“Shqetësimi ynë është si do të trajtohen të dhënat tona. Sepse janë personale. Jo se nuk bëhet por për momentin nuk është e qartë dhe nuk është as në VKM. Dhe e dyta është sesi do të trajtohet vota jonë? Garancia e mos manipulimit, dhe garancia ligjore. Regjistrimi i votuesve të jetë online. Fleta të jetë e lehtë për tu printuar. Siguria e informacionit dhe marrja e përgjigjes. Kemi dhënë dhe alternativa që vota të bëhet me postë të sigurt dhe numërimi të bëhet në KQZ qendrore. Shteti shqiptar duhet t’i  përgjigjet me resurse dhe nga ana buxhetore që numërimi të bëhet korrekt dhe në kohë.  Grupi i punës së KQZ e ka marrë me shumë interes.  Na kanë premtuar që do na sjellin raportin përfundimtar” tha ajo.

 

Ajo tha se lidhur me regjistrin e adresave komplikimi i procesit vjen për shkak se shumica e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit nuk i kanë të regjistruara adresat e tyre reale të banimit.

“Lidhur me regjistrin e adresave, nuk ka të bëjë direkt me regjistrimin e votuesve por sipas specialistëve të KQZ  ata e konsiderojnë që shqiptarët që jetojnë jashtë vendit duhet të kenë të deklarua në regjistrin e gjendjes civile adresën e saktë ku banojnë.  Nëse sistemi i regjistrimit të  votuesve në KQZ do të bazohet në regjistrin  e gjendjes civile këtu pastaj vjen komplikohet procesi. Ata që nuk e kanë kryer verifikimin  e adresës ta kryejnë sa më shpejt që mos të kemi probleme më vonë me pjesën e regjistrimit”, sqaroi ajo.

Nënkryetarja e Këshillit Koordinues të Diasporës Anila Hyka Smørgrav, në një intervistë në “Ora News” tregoi se cilat janë shqetësimet kryesore të Diasporës në lidhje me votimet e 25 prillit dhe cilat janë kërkesat që i kanë drejtuar KQZ.

“Shqetësimi ynë është si do të trajtohen të dhënat tona. Sepse janë personale. Jo se nuk bëhet por për momentin nuk është e qartë dhe nuk është as në VKM. Dhe e dyta është sesi do të trajtohet vota jonë? Garancia e mos manipulimit, dhe garancia ligjore. Regjistrimi i votuesve të jetë online. Fleta të jetë e lehtë për tu printuar. Siguria e informacionit dhe marrja e përgjigjes. Kemi dhënë dhe alternativa që vota të bëhet me postë të sigurt dhe numërimi të bëhet në KQZ qendrore. Shteti shqiptar duhet t’i  përgjigjet me resurse dhe nga ana buxhetore që numërimi të bëhet korrekt dhe në kohë.  Grupi i punës së KQZ e ka marrë me shumë interes.  Na kanë premtuar që do na sjellin raportin përfundimtar” tha ajo.

 

Ajo tha se lidhur me regjistrin e adresave komplikimi i procesit vjen për shkak se shumica e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit nuk i kanë të regjistruara adresat e tyre reale të banimit.

“Lidhur me regjistrin e adresave, nuk ka të bëjë direkt me regjistrimin e votuesve por sipas specialistëve të KQZ  ata e konsiderojnë që shqiptarët që jetojnë jashtë vendit duhet të kenë të deklarua në regjistrin e gjendjes civile adresën e saktë ku banojnë.  Nëse sistemi i regjistrimit të  votuesve në KQZ do të bazohet në regjistrin  e gjendjes civile këtu pastaj vjen komplikohet procesi. Ata që nuk e kanë kryer verifikimin  e adresës ta kryejnë sa më shpejt që mos të kemi probleme më vonë me pjesën e regjistrimit”, sqaroi ajo.