Parlamenti miraton ndryshimet në Ligjin për Diasporën  

E shtunë, 27 Nëntor, 2021
E shtunë, 27 Nëntor, 2021

Parlamenti miraton ndryshimet në Ligjin për Diasporën  

Parlamenti ka votuar ditën e sotme pro ndryshimeve në Ligjin për Diasporën, ndryshime të propozuara pas krijimit të dy strukturave të reja për Diasporën, Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët dhe Komiteti Shtetëror për Diasporën.

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për ka nisur funksionimin e saj në janar 2020 dhe ka si mision kryerjen e studimeve të specializuara për historinë, letërsinë dhe kulturën e komunitetit arbëreshe siç janë arbëreshët e Italisë dhe Arbanasit e Kroacisë. Këto komunitete të shqiptarëve të cilët për shkak të veçorive të tyre etnografike, gjuhësore dhe kulturore si dhe faktit që kanë mbijetuar mbi 5 shekuj duke ruajtur vlerat dhe traditat e tyre pa një kontakt të vazhdueshëm me vendin amë, meritojnë një vëmendje të veçantë për kryerjen e studimeve dhe publikimeve.

Ndërsa Komiteti Shtetëror për Diasporën është organ konsultativ i Këshillit të Ministrave për bashkërendimin e politikave e të veprimtarive shtetërore në fushën e Diasporës. Ai drejtohet  nga Kryeministri dhe ka në përbërje 9 anëtarë, Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme; Ministrin e Brendshëm;  Ministrin e Financave dhe Ekonomisë;  Ministrin e Drejtësisë;  Ministrin e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;  Ministrin e Kulturës;  Ministrin e Mjedisit dhe Turizmit;  Ministrin e Shtetit për Diasporën;  Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë;  Kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe Drejtorin e INSTAT-it.

Nisur nga qëllimi për forcimin e lidhjes me vendin e origjinës dhe njohjen e gjuhës e kulturës shqiptare Ligji i ndryshuar për Diasporën parashikon gjithashtu dhënien e bursave studentëve nga komunitetet shqiptare të Diasporës për të studiuar në universitetet e Republikës së Shqipërisë.

Me propozim të Ministrit të Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko ndryshimet në ligjin për Diasporën përfshijnë edhe dhënien e çmimeve kombëtare dhe medaljeve për kontribut të veçantë në ruajtjen, forcimin e lidhjeve ndërmjet vendit të origjinës dhe Diasporës, promovimin e Shqipërisë në botë dhe përkrahjen e interesave të saj.

Ndërsa Ministri i Shtetit për Diasporës, Pandeli Majko deklaroi sot gjatë seancës se: “Ligji për Diasporën është një ligj i miratuar në këtë Parlament dhe tashmë, falë dhe ndryshimeve të reja që kanë ndodhur në politikën shtetërore për Diasporën vijnë këto propozime. Ka shumë rëndësi që këto propozime u miratuan në Komisionin për Politikën e Jashtme”.

Ai theksoi se: “Ka shumë rëndësi që ne të ecim më shpejt përsa i përket politikës tonë shtetërore për Diasporën dhe krijimi i Qendrës së Arbëreshëve është një nga lajmet më të mirëpritura nga komuniteti arbëresh”.

Ligji u miratua në tërësi me 95 vota pro, 9 kundër dhe 5 abstenim, do të hyjë në fuqi 15 ditë pas publikimit në Fletoren Zyrtare dhe nuk parashikon kosto shtesë në buxhetin e shtetit.

 

 

Parlamenti ka votuar ditën e sotme pro ndryshimeve në Ligjin për Diasporën, ndryshime të propozuara pas krijimit të dy strukturave të reja për Diasporën, Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët dhe Komiteti Shtetëror për Diasporën.

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për ka nisur funksionimin e saj në janar 2020 dhe ka si mision kryerjen e studimeve të specializuara për historinë, letërsinë dhe kulturën e komunitetit arbëreshe siç janë arbëreshët e Italisë dhe Arbanasit e Kroacisë. Këto komunitete të shqiptarëve të cilët për shkak të veçorive të tyre etnografike, gjuhësore dhe kulturore si dhe faktit që kanë mbijetuar mbi 5 shekuj duke ruajtur vlerat dhe traditat e tyre pa një kontakt të vazhdueshëm me vendin amë, meritojnë një vëmendje të veçantë për kryerjen e studimeve dhe publikimeve.

Ndërsa Komiteti Shtetëror për Diasporën është organ konsultativ i Këshillit të Ministrave për bashkërendimin e politikave e të veprimtarive shtetërore në fushën e Diasporës. Ai drejtohet  nga Kryeministri dhe ka në përbërje 9 anëtarë, Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme; Ministrin e Brendshëm;  Ministrin e Financave dhe Ekonomisë;  Ministrin e Drejtësisë;  Ministrin e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;  Ministrin e Kulturës;  Ministrin e Mjedisit dhe Turizmit;  Ministrin e Shtetit për Diasporën;  Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë;  Kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe Drejtorin e INSTAT-it.

Nisur nga qëllimi për forcimin e lidhjes me vendin e origjinës dhe njohjen e gjuhës e kulturës shqiptare Ligji i ndryshuar për Diasporën parashikon gjithashtu dhënien e bursave studentëve nga komunitetet shqiptare të Diasporës për të studiuar në universitetet e Republikës së Shqipërisë.

Me propozim të Ministrit të Shtetit për Diasporën, z. Pandeli Majko ndryshimet në ligjin për Diasporën përfshijnë edhe dhënien e çmimeve kombëtare dhe medaljeve për kontribut të veçantë në ruajtjen, forcimin e lidhjeve ndërmjet vendit të origjinës dhe Diasporës, promovimin e Shqipërisë në botë dhe përkrahjen e interesave të saj.

Ndërsa Ministri i Shtetit për Diasporës, Pandeli Majko deklaroi sot gjatë seancës se: “Ligji për Diasporën është një ligj i miratuar në këtë Parlament dhe tashmë, falë dhe ndryshimeve të reja që kanë ndodhur në politikën shtetërore për Diasporën vijnë këto propozime. Ka shumë rëndësi që këto propozime u miratuan në Komisionin për Politikën e Jashtme”.

Ai theksoi se: “Ka shumë rëndësi që ne të ecim më shpejt përsa i përket politikës tonë shtetërore për Diasporën dhe krijimi i Qendrës së Arbëreshëve është një nga lajmet më të mirëpritura nga komuniteti arbëresh”.

Ligji u miratua në tërësi me 95 vota pro, 9 kundër dhe 5 abstenim, do të hyjë në fuqi 15 ditë pas publikimit në Fletoren Zyrtare dhe nuk parashikon kosto shtesë në buxhetin e shtetit.