SHBA / Kursi i Gjuhës Shqipe në Arizona State University për herë të parë online

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

SHBA / Kursi i Gjuhës Shqipe në Arizona State University për herë të parë online

Kursi intensiv i gjuhës shqipe në Arizona State University, ASU për studentët, mësuesit, dhe nxënësit e klasave të shkollave të mesme, dhe cikleve të tjera, që dëshirojnë mësimin e gjuhës shqipe, ose të përmirësojnë njohuritë për gjuhën shqipe, sipas Linda Mëniku, për shkak të situatës së krijuar në mbarë botën do të ofrohet për herë të parë online.

Linda Mëniku është pedagogja e kursit të gjuhës shqip në ASU, e cila gjatë muajve të verës jep mësim në Arizona.

Kursi i gjuhës shqipe organizohet në këtë që prej vitit 2003. 

“Për të gjitha ata nxënës dhe studentë shqiptarë që kanë nevojë për kredite, kursi on line është një mënyrë shumë komode dhe me më pak shpenzime, tha Mëniku, duke shtuar se data e fundit e aplikimit është 24 prill 2020, dhe më shumë informacion mund ta gjendet në faqen zyrtare të universitetit. Mëniku tha se ky kurs ëshë i vlefshëm edhe për shqiptarët e tjerë që jetojnë në vende të ndryshme të Amerikës që kanë dëshirë të mësojnë gjuhën shqipe. 

“Ky kurs i gjuhës shqipe është një mundësi e mirë për të gjithë shqiptarët e brezit të dytë për të mësuar gjuhën shqipe, si dhe për të njohur më mirë kulturën, historinë dhe traditën shqiptare, pasi studentët e kursit të gjuhës shqipe të ofruar nga ASU kanë qenë ndër vite përfituesit kryesorë të bursave Fulbright, Boren për Shqipërinë dhe Kosovën”, tha ajo. 

Instituti i Gjuhëve Kritikë (CLI) në Qendrën Melikian të Universitetit Shtetëror të Arizonës (ASU) është një institut kombëtar trajnimi për gjuhë më pak të mësuara, duke ofruar kurse kursesh intensivë verore dhe programe studimi-jashtë vendit në të gjithë botën. Gjuha shqipe mësohet çdo verë në ASU.

 

Burimi origjinal, këtu:

 

Kursi intensiv i gjuhës shqipe në Arizona State University, ASU për studentët, mësuesit, dhe nxënësit e klasave të shkollave të mesme, dhe cikleve të tjera, që dëshirojnë mësimin e gjuhës shqipe, ose të përmirësojnë njohuritë për gjuhën shqipe, sipas Linda Mëniku, për shkak të situatës së krijuar në mbarë botën do të ofrohet për herë të parë online.

Linda Mëniku është pedagogja e kursit të gjuhës shqip në ASU, e cila gjatë muajve të verës jep mësim në Arizona.

Kursi i gjuhës shqipe organizohet në këtë që prej vitit 2003. 

“Për të gjitha ata nxënës dhe studentë shqiptarë që kanë nevojë për kredite, kursi on line është një mënyrë shumë komode dhe me më pak shpenzime, tha Mëniku, duke shtuar se data e fundit e aplikimit është 24 prill 2020, dhe më shumë informacion mund ta gjendet në faqen zyrtare të universitetit. Mëniku tha se ky kurs ëshë i vlefshëm edhe për shqiptarët e tjerë që jetojnë në vende të ndryshme të Amerikës që kanë dëshirë të mësojnë gjuhën shqipe. 

“Ky kurs i gjuhës shqipe është një mundësi e mirë për të gjithë shqiptarët e brezit të dytë për të mësuar gjuhën shqipe, si dhe për të njohur më mirë kulturën, historinë dhe traditën shqiptare, pasi studentët e kursit të gjuhës shqipe të ofruar nga ASU kanë qenë ndër vite përfituesit kryesorë të bursave Fulbright, Boren për Shqipërinë dhe Kosovën”, tha ajo. 

Instituti i Gjuhëve Kritikë (CLI) në Qendrën Melikian të Universitetit Shtetëror të Arizonës (ASU) është një institut kombëtar trajnimi për gjuhë më pak të mësuara, duke ofruar kurse kursesh intensivë verore dhe programe studimi-jashtë vendit në të gjithë botën. Gjuha shqipe mësohet çdo verë në ASU.

 

Burimi origjinal, këtu:

 

Kursi intensiv i gjuhës shqipe në Arizona State University, ASU për studentët, mësuesit, dhe nxënësit e klasave të shkollave të mesme, dhe cikleve të tjera, që dëshirojnë mësimin e gjuhës shqipe, ose të përmirësojnë njohuritë për gjuhën shqipe, sipas Linda Mëniku, për shkak të situatës së krijuar në mbarë botën do të ofrohet për herë të parë online.

Linda Mëniku është pedagogja e kursit të gjuhës shqip në ASU, e cila gjatë muajve të verës jep mësim në Arizona.

Kursi i gjuhës shqipe organizohet në këtë që prej vitit 2003. 

“Për të gjitha ata nxënës dhe studentë shqiptarë që kanë nevojë për kredite, kursi on line është një mënyrë shumë komode dhe me më pak shpenzime, tha Mëniku, duke shtuar se data e fundit e aplikimit është 24 prill 2020, dhe më shumë informacion mund ta gjendet në faqen zyrtare të universitetit. Mëniku tha se ky kurs ëshë i vlefshëm edhe për shqiptarët e tjerë që jetojnë në vende të ndryshme të Amerikës që kanë dëshirë të mësojnë gjuhën shqipe. 

“Ky kurs i gjuhës shqipe është një mundësi e mirë për të gjithë shqiptarët e brezit të dytë për të mësuar gjuhën shqipe, si dhe për të njohur më mirë kulturën, historinë dhe traditën shqiptare, pasi studentët e kursit të gjuhës shqipe të ofruar nga ASU kanë qenë ndër vite përfituesit kryesorë të bursave Fulbright, Boren për Shqipërinë dhe Kosovën”, tha ajo. 

Instituti i Gjuhëve Kritikë (CLI) në Qendrën Melikian të Universitetit Shtetëror të Arizonës (ASU) është një institut kombëtar trajnimi për gjuhë më pak të mësuara, duke ofruar kurse kursesh intensivë verore dhe programe studimi-jashtë vendit në të gjithë botën. Gjuha shqipe mësohet çdo verë në ASU.

 

Burimi origjinal, këtu: