Shoqata e Mjekëve shqiptarë në Gjermani asistencë mjekësore për bashkatdhetarët

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

Shoqata e Mjekëve shqiptarë në Gjermani asistencë mjekësore për bashkatdhetarët

Nisur nga situata e krijuar nga koronavirusi, Shoqata e Mjekëve Shqiptarë në Gjermani ka njoftuar se anëtarët e kësaj shoqate do të angazhohen për t’iu ofruar ndihmë shëndetësore të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Gjermani.

“Mjekët do tu vijnë në ndihmë të gjithë shqiptarëve që ndodhen në Gjermani, pushuesve, punëtorëve që shfrytëzojnë periudhën e 90 ditëve të qëndrimit, të gjithë atyre që janë me apo pa vizë (leje qëndrimi), pa mjek familje, pa sigurimin e duhur shëndetësor dhe që nuk dinë mirë gjuhen gjermane”, thuhet në njoftim.

Kjo shoqatë ka anëtarë në 11 lande nga 16 që janë gjithsej në Gjermani.

Nisur nga situata e krijuar nga koronavirusi, Shoqata e Mjekëve Shqiptarë në Gjermani ka njoftuar se anëtarët e kësaj shoqate do të angazhohen për t’iu ofruar ndihmë shëndetësore të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Gjermani.

“Mjekët do tu vijnë në ndihmë të gjithë shqiptarëve që ndodhen në Gjermani, pushuesve, punëtorëve që shfrytëzojnë periudhën e 90 ditëve të qëndrimit, të gjithë atyre që janë me apo pa vizë (leje qëndrimi), pa mjek familje, pa sigurimin e duhur shëndetësor dhe që nuk dinë mirë gjuhen gjermane”, thuhet në njoftim.

Kjo shoqatë ka anëtarë në 11 lande nga 16 që janë gjithsej në Gjermani.

Nisur nga situata e krijuar nga koronavirusi, Shoqata e Mjekëve Shqiptarë në Gjermani ka njoftuar se anëtarët e kësaj shoqate do të angazhohen për t’iu ofruar ndihmë shëndetësore të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Gjermani.

“Mjekët do tu vijnë në ndihmë të gjithë shqiptarëve që ndodhen në Gjermani, pushuesve, punëtorëve që shfrytëzojnë periudhën e 90 ditëve të qëndrimit, të gjithë atyre që janë me apo pa vizë (leje qëndrimi), pa mjek familje, pa sigurimin e duhur shëndetësor dhe që nuk dinë mirë gjuhen gjermane”, thuhet në njoftim.

Kjo shoqatë ka anëtarë në 11 lande nga 16 që janë gjithsej në Gjermani.