Si të aplikoj online për rinovim dokumentash biometrike dhe deklarim të adresës

E mërkurë, 24 Korrik, 2024
E mërkurë, 24 Korrik, 2024

Si të aplikoj online për rinovim dokumentash biometrike dhe deklarim të adresës

Shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë tashmë kanë mundësi të aplikojnë online për rinovimin e dokumentave të tyre biometrike (pasaportë dhe ID) si dhe të deklarojnë adresën e tyre të vendbanimit pa qenë e nevojshme prania në Shqipëri apo zyrat konsullore. Këto dy shërbime realizohen nëpërmjet portalit e-albania.

SI MUND TË DEKLAROJ ADRESËN E VENDBANIMIT

Për të deklaruar adresën tuaj ndiqni këto hapa:

 1. Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania (https://e-albania.al/Default.aspx)
 2. – Zgjidhni shërbimin “Deklarimi i adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” (https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12575)
 3. Klikoni butonin “Përdor”
 4. Plotësoni të dhënat e detajuara të adresës së vendbanimit
 5. Me qëllim vërtetimin e ekzistencës së adresës së deklaruar ngarkoni dokumentin zyrtar të shtetit ku jetoni në të cilin dallohet qartë emri i aplikuesit dhe adresa e plotësuar në formular
 6. Klikoni butonin “Dërgo” për finalizimin e aplikimit tuaj
 7. Të dhënat e deklaruara nga ana juaj do të përpunohen nga punonjësit e zyrës së Gjendjes Civile, të cilët konfirmojnë shtimin e kësaj adrese si adresë dytësore vendbanimi jashtë Republikës së Shqipërisë, në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.

VAZHDO ME APLIKIMIN KETU

 

Për më shumë ndiqni videon

 

SI MUND TË APLIKOJ PËR PASAPORTË DHE KARTË ID

Mënyra për të bërë aplikimin online është si më poshtë:

 1. Klikoni në portalin qeveritar e-albania.al

(https://e-albania.al/Default.aspx))

 1. Zgjidhni SHKO (Shërbimet Konsullore Online)

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/Packages.aspx?lvl=2&path_code=29&cat_id=29

 1. Regjistrohu
 2. Kërko shërbimin dhe zgjidhni atë që ju nevojitet, p.sh. aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti, aplikim për prokurë të posaçme, aplikim për leje kalimi, aplikim për vërtetim konsullor etj, etj.
 3. Në vijim plotësoni të gjitha të dhënat personale që sistemi ju kërkon dhe përfundoni regjistrimin, në fund të së cilit do t’ju vijë një kod me 4 shifra në emailin tuaj. Atë kod do ta vendosni në portalin ku ju kërkohet dhe në fund ju del mesazhi se regjistrimi juaj u krye me sukses.
 4. Vendosni numrin personal që ndodhet poshtë djathtas në pasaportën ose kartën tuaj si dhe paswordin që vendoset kur bëtë regjistrimin. KUJDES JO KODIN 4-shifror që ju erdhi me email, dhe më pas HYR. Krijo Aplikim të Ri.

Ju  keni mundësi ta zgjidhni datën dhe orën individualisht online  dhe Konsullata  ju konfirmon me e-mail pranimin e aplikimit.”

Regjistrimin dhe Aplikimin bëhet në Kompjuter ose në Celularin tuaj, duke shkarkuar aplikacionin e-Albania në play store dhe app store.

 

VAZHDO ME APLIKIMIN KETU

 

Shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë tashmë kanë mundësi të aplikojnë online për rinovimin e dokumentave të tyre biometrike (pasaportë dhe ID) si dhe të deklarojnë adresën e tyre të vendbanimit pa qenë e nevojshme prania në Shqipëri apo zyrat konsullore. Këto dy shërbime realizohen nëpërmjet portalit e-albania.

SI MUND TË DEKLAROJ ADRESËN E VENDBANIMIT

Për të deklaruar adresën tuaj ndiqni këto hapa:

 1. Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania (https://e-albania.al/Default.aspx)
 2. – Zgjidhni shërbimin “Deklarimi i adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” (https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12575)
 3. Klikoni butonin “Përdor”
 4. Plotësoni të dhënat e detajuara të adresës së vendbanimit
 5. Me qëllim vërtetimin e ekzistencës së adresës së deklaruar ngarkoni dokumentin zyrtar të shtetit ku jetoni në të cilin dallohet qartë emri i aplikuesit dhe adresa e plotësuar në formular
 6. Klikoni butonin “Dërgo” për finalizimin e aplikimit tuaj
 7. Të dhënat e deklaruara nga ana juaj do të përpunohen nga punonjësit e zyrës së Gjendjes Civile, të cilët konfirmojnë shtimin e kësaj adrese si adresë dytësore vendbanimi jashtë Republikës së Shqipërisë, në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.

VAZHDO ME APLIKIMIN KETU

 

Për më shumë ndiqni videon

 

SI MUND TË APLIKOJ PËR PASAPORTË DHE KARTË ID

Mënyra për të bërë aplikimin online është si më poshtë:

 1. Klikoni në portalin qeveritar e-albania.al

(https://e-albania.al/Default.aspx))

 1. Zgjidhni SHKO (Shërbimet Konsullore Online)

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/Packages.aspx?lvl=2&path_code=29&cat_id=29

 1. Regjistrohu
 2. Kërko shërbimin dhe zgjidhni atë që ju nevojitet, p.sh. aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti, aplikim për prokurë të posaçme, aplikim për leje kalimi, aplikim për vërtetim konsullor etj, etj.
 3. Në vijim plotësoni të gjitha të dhënat personale që sistemi ju kërkon dhe përfundoni regjistrimin, në fund të së cilit do t’ju vijë një kod me 4 shifra në emailin tuaj. Atë kod do ta vendosni në portalin ku ju kërkohet dhe në fund ju del mesazhi se regjistrimi juaj u krye me sukses.
 4. Vendosni numrin personal që ndodhet poshtë djathtas në pasaportën ose kartën tuaj si dhe paswordin që vendoset kur bëtë regjistrimin. KUJDES JO KODIN 4-shifror që ju erdhi me email, dhe më pas HYR. Krijo Aplikim të Ri.

Ju  keni mundësi ta zgjidhni datën dhe orën individualisht online  dhe Konsullata  ju konfirmon me e-mail pranimin e aplikimit.”

Regjistrimin dhe Aplikimin bëhet në Kompjuter ose në Celularin tuaj, duke shkarkuar aplikacionin e-Albania në play store dhe app store.

 

VAZHDO ME APLIKIMIN KETU

 

Shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë tashmë kanë mundësi të aplikojnë online për rinovimin e dokumentave të tyre biometrike (pasaportë dhe ID) si dhe të deklarojnë adresën e tyre të vendbanimit pa qenë e nevojshme prania në Shqipëri apo zyrat konsullore. Këto dy shërbime realizohen nëpërmjet portalit e-albania.

SI MUND TË DEKLAROJ ADRESËN E VENDBANIMIT

Për të deklaruar adresën tuaj ndiqni këto hapa:

 1. Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania (https://e-albania.al/Default.aspx)
 2. – Zgjidhni shërbimin “Deklarimi i adresës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” (https://ealbania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12575)
 3. Klikoni butonin “Përdor”
 4. Plotësoni të dhënat e detajuara të adresës së vendbanimit
 5. Me qëllim vërtetimin e ekzistencës së adresës së deklaruar ngarkoni dokumentin zyrtar të shtetit ku jetoni në të cilin dallohet qartë emri i aplikuesit dhe adresa e plotësuar në formular
 6. Klikoni butonin “Dërgo” për finalizimin e aplikimit tuaj
 7. Të dhënat e deklaruara nga ana juaj do të përpunohen nga punonjësit e zyrës së Gjendjes Civile, të cilët konfirmojnë shtimin e kësaj adrese si adresë dytësore vendbanimi jashtë Republikës së Shqipërisë, në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.

VAZHDO ME APLIKIMIN KETU

 

Për më shumë ndiqni videon

 

SI MUND TË APLIKOJ PËR PASAPORTË DHE KARTË ID

Mënyra për të bërë aplikimin online është si më poshtë:

 1. Klikoni në portalin qeveritar e-albania.al

(https://e-albania.al/Default.aspx))

 1. Zgjidhni SHKO (Shërbimet Konsullore Online)

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/Packages.aspx?lvl=2&path_code=29&cat_id=29

 1. Regjistrohu
 2. Kërko shërbimin dhe zgjidhni atë që ju nevojitet, p.sh. aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti, aplikim për prokurë të posaçme, aplikim për leje kalimi, aplikim për vërtetim konsullor etj, etj.
 3. Në vijim plotësoni të gjitha të dhënat personale që sistemi ju kërkon dhe përfundoni regjistrimin, në fund të së cilit do t’ju vijë një kod me 4 shifra në emailin tuaj. Atë kod do ta vendosni në portalin ku ju kërkohet dhe në fund ju del mesazhi se regjistrimi juaj u krye me sukses.
 4. Vendosni numrin personal që ndodhet poshtë djathtas në pasaportën ose kartën tuaj si dhe paswordin që vendoset kur bëtë regjistrimin. KUJDES JO KODIN 4-shifror që ju erdhi me email, dhe më pas HYR. Krijo Aplikim të Ri.

Ju  keni mundësi ta zgjidhni datën dhe orën individualisht online  dhe Konsullata  ju konfirmon me e-mail pranimin e aplikimit.”

Regjistrimin dhe Aplikimin bëhet në Kompjuter ose në Celularin tuaj, duke shkarkuar aplikacionin e-Albania në play store dhe app store.

 

VAZHDO ME APLIKIMIN KETU