Koronavirus / Platforma për mësim “Mëso Shqip” online

E hënë, 15 Gusht, 2022
E hënë, 15 Gusht, 2022

Koronavirus / Platforma për mësim “Mëso Shqip” online

Portali “Mesonjëtorja virtuale Mëso Shqip” është një portal i ndërtuar për ti ardhur në ndihmë mësuesve me fokus mësuesit në Diasporë që të mund të krijojnë klasat virtuale me nxënës të Diasporës shqiptare, por dhe me nxënës të huaj që dëshirojnë të mësojnë gjuhën shqipe.

Portali është një investim i një grupi ekspertësh që ofrohet pa pagesë, i menduar për tu përdorur nga mësuesit në Diasporë si një mjet për të arritur tek nxënësit e tyre duke kapërcyer të gjitha barrierat fizike, të kohës dhe problemet sociale. Interesi për mësimin e gjuhës shqipe është në rritje dhe kjo është një e dhënë që na bën të ndihemi krenar për punën e kujtdo që investon kohë dhe energji në këtë proces.

Por në kushtet e emergjencës globale nga koronavirusi, administratorët e platformës vendosën të ofrojnë shërbimin e portalit pa pagesë për të gjithë mësuesit për të organizuar klasat virtuale dhe për ti ardhur në ndihmë mësimbërjes.

Portali ofron të gjitha lehtësirat për të organizuar një orë mësimi, por edhe të kontrollit të nxënësve në kohë reale. Komunikimi live është shumë jetik në procesin e nxënies. Pikërisht këtë ofron platforma, komunikim live dhe ndërveprim live midis mësuesit dhe nxënësve, por edhe ndërveprim midis vetë nxënësve, si në një orë mësimi normale.

Platforma është teknologjia për të organizuar mësimdhënien on-line me të gjitha parametrat dhe standardet e mësimdhënies në përmbushje të objektivave të çdo lloj programi mësimor panvarësisht ciklit të studimeve. Objektivi aktual i realizuesve të kësaj Platforme është ardhja në ndihmë të stafeve mësimore me qëllimin e vetëm përcjelljen e njohurive.

Burimi origjinal, këtu:

Portali “Mesonjëtorja virtuale Mëso Shqip” është një portal i ndërtuar për ti ardhur në ndihmë mësuesve me fokus mësuesit në Diasporë që të mund të krijojnë klasat virtuale me nxënës të Diasporës shqiptare, por dhe me nxënës të huaj që dëshirojnë të mësojnë gjuhën shqipe.

Portali është një investim i një grupi ekspertësh që ofrohet pa pagesë, i menduar për tu përdorur nga mësuesit në Diasporë si një mjet për të arritur tek nxënësit e tyre duke kapërcyer të gjitha barrierat fizike, të kohës dhe problemet sociale. Interesi për mësimin e gjuhës shqipe është në rritje dhe kjo është një e dhënë që na bën të ndihemi krenar për punën e kujtdo që investon kohë dhe energji në këtë proces.

Por në kushtet e emergjencës globale nga koronavirusi, administratorët e platformës vendosën të ofrojnë shërbimin e portalit pa pagesë për të gjithë mësuesit për të organizuar klasat virtuale dhe për ti ardhur në ndihmë mësimbërjes.

Portali ofron të gjitha lehtësirat për të organizuar një orë mësimi, por edhe të kontrollit të nxënësve në kohë reale. Komunikimi live është shumë jetik në procesin e nxënies. Pikërisht këtë ofron platforma, komunikim live dhe ndërveprim live midis mësuesit dhe nxënësve, por edhe ndërveprim midis vetë nxënësve, si në një orë mësimi normale.

Platforma është teknologjia për të organizuar mësimdhënien on-line me të gjitha parametrat dhe standardet e mësimdhënies në përmbushje të objektivave të çdo lloj programi mësimor panvarësisht ciklit të studimeve. Objektivi aktual i realizuesve të kësaj Platforme është ardhja në ndihmë të stafeve mësimore me qëllimin e vetëm përcjelljen e njohurive.

Burimi origjinal, këtu: