Femrat drejtojnë 1/3 e bizneseve në Shqipëri, Tirana mban “rekord”

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

Femrat drejtojnë 1/3 e bizneseve në Shqipëri, Tirana mban “rekord”

Gratë  kanë pasur një ecuri pozitive në jetën e biznesit, duke ndjekur dhe treguar modele suksesi. Mbi 41 mijë biznese  në të gjithë Shqipërinë, drejtohen nga femrat. Konkretisht, në rang  kombëtar, rreth 121 mijë subjekte janë në pronësi të gjinisë mashkullore, dhe rreth 1/3 apo 41.825 prej tyre janë në pronësi të femrave. Si strukturë të përqindjes, gjinia femërore drejton afro 25.7 % të sipërmarrjeve  në vend.

Pjesa më e madhe e tyre janë të përqendruara në kryeqytet. Konkretisht 15.467 biznese apo 33%, kanë administratore ndërsa 31.090 janë në pronësi të gjinisë mashkullore.

Sipas të dhënave të publikuara nga Bashkia Tiranë, ku të fundit i përkasin vitit 2018 , aktiviteti tregtar  shënon pjesëmarrjen më të lartë të bizneseve me administratore femra me 39,5% .

Sipërmarrjet me në krye një shefe, janë kryesisht biznese me 1-4  të punësuar , të cilat zënë 91.2% të numrit  të përgjithshëm të bizneseve të administruara nga femrat.

Megjithatë, rreth 19.6 % e bizneseve me 50 e më shumë të punësuar administrohen gjithashtu nga gratë.

Vitet e fundit i  është kushtuar një vëmendje më e shtuar nga ana e institucioneve shtetërore mbështetjes dhe fuqizimit të aktiviteteve ekonomike të ndërmarra nga gjinia femërore.

Burimi origjinal këtu

 

Gratë  kanë pasur një ecuri pozitive në jetën e biznesit, duke ndjekur dhe treguar modele suksesi. Mbi 41 mijë biznese  në të gjithë Shqipërinë, drejtohen nga femrat. Konkretisht, në rang  kombëtar, rreth 121 mijë subjekte janë në pronësi të gjinisë mashkullore, dhe rreth 1/3 apo 41.825 prej tyre janë në pronësi të femrave. Si strukturë të përqindjes, gjinia femërore drejton afro 25.7 % të sipërmarrjeve  në vend.

Pjesa më e madhe e tyre janë të përqendruara në kryeqytet. Konkretisht 15.467 biznese apo 33%, kanë administratore ndërsa 31.090 janë në pronësi të gjinisë mashkullore.

Sipas të dhënave të publikuara nga Bashkia Tiranë, ku të fundit i përkasin vitit 2018 , aktiviteti tregtar  shënon pjesëmarrjen më të lartë të bizneseve me administratore femra me 39,5% .

Sipërmarrjet me në krye një shefe, janë kryesisht biznese me 1-4  të punësuar , të cilat zënë 91.2% të numrit  të përgjithshëm të bizneseve të administruara nga femrat.

Megjithatë, rreth 19.6 % e bizneseve me 50 e më shumë të punësuar administrohen gjithashtu nga gratë.

Vitet e fundit i  është kushtuar një vëmendje më e shtuar nga ana e institucioneve shtetërore mbështetjes dhe fuqizimit të aktiviteteve ekonomike të ndërmarra nga gjinia femërore.

Burimi origjinal këtu

 

Gratë  kanë pasur një ecuri pozitive në jetën e biznesit, duke ndjekur dhe treguar modele suksesi. Mbi 41 mijë biznese  në të gjithë Shqipërinë, drejtohen nga femrat. Konkretisht, në rang  kombëtar, rreth 121 mijë subjekte janë në pronësi të gjinisë mashkullore, dhe rreth 1/3 apo 41.825 prej tyre janë në pronësi të femrave. Si strukturë të përqindjes, gjinia femërore drejton afro 25.7 % të sipërmarrjeve  në vend.

Pjesa më e madhe e tyre janë të përqendruara në kryeqytet. Konkretisht 15.467 biznese apo 33%, kanë administratore ndërsa 31.090 janë në pronësi të gjinisë mashkullore.

Sipas të dhënave të publikuara nga Bashkia Tiranë, ku të fundit i përkasin vitit 2018 , aktiviteti tregtar  shënon pjesëmarrjen më të lartë të bizneseve me administratore femra me 39,5% .

Sipërmarrjet me në krye një shefe, janë kryesisht biznese me 1-4  të punësuar , të cilat zënë 91.2% të numrit  të përgjithshëm të bizneseve të administruara nga femrat.

Megjithatë, rreth 19.6 % e bizneseve me 50 e më shumë të punësuar administrohen gjithashtu nga gratë.

Vitet e fundit i  është kushtuar një vëmendje më e shtuar nga ana e institucioneve shtetërore mbështetjes dhe fuqizimit të aktiviteteve ekonomike të ndërmarra nga gjinia femërore.

Burimi origjinal këtu