Roli i Diasporës në realizimin dhe mbarëvajtjen e projekteve ndërkufitare IPA

E martë, 16 Gusht, 2022
E martë, 16 Gusht, 2022

Roli i Diasporës në realizimin dhe mbarëvajtjen e projekteve ndërkufitare IPA

Projekti NEST- Rrjetëzim për turizëm inteligjent, Itali-Shqipëri-Mali i Zi, është një projekt i finacuar nga Programi Interreg IPA Itali- Shqipëri Mal i zi 2014-2020 dhe ka si synim krijimin e një rrjeti mes operatorëve të ndryshëm publik dhe privat të sektorit të turizmit të të tri vendeve.

Ky program është i financuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet Instrumentit të Pre-Aderimit (IPA II), dhe administrohet nga Rajoni i Pulias.

Në programin 2014-2020 një sërë projektesh ndërkufitare janë prezentuar mes palëve shqiptare-italiano dhe një rol kyq në krijimin e partneritetit e ka luajtur edhe Diaspora Shqiptare. Profesionistë të fushave të ndryshme që jetojnë e punojnë në Itali  janë përfshirë në aktitvitete të ndryshme që lidhen me realizim e këtyre programeve, si në role drejtuese të programit po ashtu edhe si projektues dhe staf në projekte.

Objektivi i programit është të nxisë rritjen ekonomike dhe të intensifikojë bashkëpunimin në zonën e ulët të Adriatikut, duke zbatuar veprime të përbashkëta midis aktorëve institucionalë dhe jofitimprurës kombëtarë dhe rajonalë dhe duke nxitur zhvillimin intelligent, gjithëpërfshirës dhe  të qëndrueshëm.

Programi synon të kontribuojë për të hapur rrugën e zhvillimit ekonomik të rajoneve të përfshira duke i dhënë prioritet 4 akseve kryesore: turizmit, konkurueshmërisë të ndërrmarrjeve të mesme dhe të vogla, mjedisit, transportit  dhe infrastruktures.

Diaspora shqiptare shërben si një “urë lidhëse” mes partnerëve italianë dhe shqiptarë. Përfshirja e Diasporës në këto projekte ndikon në realizimin e një partnershipi më të fortë po ashtu edhe në ndërmarrjen e iniziativave më të favorshme dhe të nevojshme për zhivillimin  e sektorëve të ndryshëm ekonomik.

Një ndër projektet është NEST, “Netëorking for Smart Tourism Development”, që ka si qëllim zhvillimin e turizmit inteligjent, përmes qasjeve inovative për destinacionin ndërkufitar të turizmit të zgjuar në zonën IPA janë ndërmarrë një sërë iniciativash që synojne ngritjen e kapaciteteve të operatorëve turistikë vendas për ti përgatitur ato për sfidat e  ardhshme, e kryesisht per inavcionin dhe dixhitalizimin te cilat do jenë pjesë të pandashme të industrisë së turizmit.

Në kuadër të këtij projekti dhe duke njohur mirë specifikat e operatoreve turistikë shqiptare prof. Valentina Ndou, si manaxhere e këtij projekte për partnerin Università del Salento,  ka kontribuar në promovimin e një sërë iniciativash inovative dhe të nevojshme për krijimin e kompetencave profesionale të nevojshme për zhvillimin e turizmit shqiptar.

Valentina Ndou, pas mbarimit të studimeve për manaxhim Biznesi ne Universitetin e Shkodrës, ku dhe ka punuar për dy vjet si asitent profesore, u lagua në Itali për të ndjekur studimet për master pas-universitar dhe dokotaraturë. Pas përfunidimit  të doktoratës në ‘eBusiness’ u emërua si studiuese dhe pedagoge në Universitetin e Salentos. Që nga viti 2005 ajo ka dhënë mësim në disa kurse master dhe doktoraturë në “Unoveresitetin e salentos” si dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm  në drejtimin e të rinjve të studentëve në krijimin dhe prezentimin e ideve inovative dhe të start-upeve. Ide këto që janë prezentuar në konkurse rajonale dhe ku janë edhe vlerësuar me cmime të rëndësishme.

Ndou ka botuar një numër të madh artikujsh të cilët janë shfaqur shpesh në revista ndërkombëtare si dhe libra dhe kapituj librash dhe është e përfshirë në mënyrë aktive në kërkime, edukim dhe menaxhim të projekteve, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, në bashkëpunim universitete, qendra kërkimore dhe biznese nga mbarë bota.

Për t’u bërë pjesë e grupit të “Gazeta Diaspora Shqiptare” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë.  

Projekti NEST- Rrjetëzim për turizëm inteligjent, Itali-Shqipëri-Mali i Zi, është një projekt i finacuar nga Programi Interreg IPA Itali- Shqipëri Mal i zi 2014-2020 dhe ka si synim krijimin e një rrjeti mes operatorëve të ndryshëm publik dhe privat të sektorit të turizmit të të tri vendeve.

Ky program është i financuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet Instrumentit të Pre-Aderimit (IPA II), dhe administrohet nga Rajoni i Pulias.

Në programin 2014-2020 një sërë projektesh ndërkufitare janë prezentuar mes palëve shqiptare-italiano dhe një rol kyq në krijimin e partneritetit e ka luajtur edhe Diaspora Shqiptare. Profesionistë të fushave të ndryshme që jetojnë e punojnë në Itali  janë përfshirë në aktitvitete të ndryshme që lidhen me realizim e këtyre programeve, si në role drejtuese të programit po ashtu edhe si projektues dhe staf në projekte.

Objektivi i programit është të nxisë rritjen ekonomike dhe të intensifikojë bashkëpunimin në zonën e ulët të Adriatikut, duke zbatuar veprime të përbashkëta midis aktorëve institucionalë dhe jofitimprurës kombëtarë dhe rajonalë dhe duke nxitur zhvillimin intelligent, gjithëpërfshirës dhe  të qëndrueshëm.

Programi synon të kontribuojë për të hapur rrugën e zhvillimit ekonomik të rajoneve të përfshira duke i dhënë prioritet 4 akseve kryesore: turizmit, konkurueshmërisë të ndërrmarrjeve të mesme dhe të vogla, mjedisit, transportit  dhe infrastruktures.

Diaspora shqiptare shërben si një “urë lidhëse” mes partnerëve italianë dhe shqiptarë. Përfshirja e Diasporës në këto projekte ndikon në realizimin e një partnershipi më të fortë po ashtu edhe në ndërmarrjen e iniziativave më të favorshme dhe të nevojshme për zhivillimin  e sektorëve të ndryshëm ekonomik.

Një ndër projektet është NEST, “Netëorking for Smart Tourism Development”, që ka si qëllim zhvillimin e turizmit inteligjent, përmes qasjeve inovative për destinacionin ndërkufitar të turizmit të zgjuar në zonën IPA janë ndërmarrë një sërë iniciativash që synojne ngritjen e kapaciteteve të operatorëve turistikë vendas për ti përgatitur ato për sfidat e  ardhshme, e kryesisht per inavcionin dhe dixhitalizimin te cilat do jenë pjesë të pandashme të industrisë së turizmit.

Në kuadër të këtij projekti dhe duke njohur mirë specifikat e operatoreve turistikë shqiptare prof. Valentina Ndou, si manaxhere e këtij projekte për partnerin Università del Salento,  ka kontribuar në promovimin e një sërë iniciativash inovative dhe të nevojshme për krijimin e kompetencave profesionale të nevojshme për zhvillimin e turizmit shqiptar.

Valentina Ndou, pas mbarimit të studimeve për manaxhim Biznesi ne Universitetin e Shkodrës, ku dhe ka punuar për dy vjet si asitent profesore, u lagua në Itali për të ndjekur studimet për master pas-universitar dhe dokotaraturë. Pas përfunidimit  të doktoratës në ‘eBusiness’ u emërua si studiuese dhe pedagoge në Universitetin e Salentos. Që nga viti 2005 ajo ka dhënë mësim në disa kurse master dhe doktoraturë në “Unoveresitetin e salentos” si dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm  në drejtimin e të rinjve të studentëve në krijimin dhe prezentimin e ideve inovative dhe të start-upeve. Ide këto që janë prezentuar në konkurse rajonale dhe ku janë edhe vlerësuar me cmime të rëndësishme.

Ndou ka botuar një numër të madh artikujsh të cilët janë shfaqur shpesh në revista ndërkombëtare si dhe libra dhe kapituj librash dhe është e përfshirë në mënyrë aktive në kërkime, edukim dhe menaxhim të projekteve, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, në bashkëpunim universitete, qendra kërkimore dhe biznese nga mbarë bota.

Për t’u bërë pjesë e grupit të “Gazeta Diaspora Shqiptare” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë.