Agjencitë e Diasporës raportojnë në Nënkomisionin e Diasporës dhe Migracionin

E shtunë, 27 Nëntor, 2021
E shtunë, 27 Nëntor, 2021

Agjencitë e Diasporës raportojnë në Nënkomisionin e Diasporës dhe Migracionin

Agjencitë përgjegjëse të Diasporës kanë raportuar punën e tyre gjatë vitit 2020 para nënkomisionit për Diasporën në Kuvendin e Shqipërisë. Në mbledhje u vlerësua se baza veprimit të institucioneve shtetërore për vitin 2021 do të jetë “Strategjia e re Kombëtare e Diasporës” 2021-2025 që hyn në fuqi më 1 janar të vitit të ardhshëm.

Ministri i Shtetit për Diasporën ka raportuar në nënkomisionin parlamentar të Diasporës në Kuvendin e Shqipërisë lidhur me realizimet e institucionit të tij dhe agjencive në varësi përsa i përket ecurisë së punës përgjatë vitit 2020 dhe objektivave për vitin e ardhshëm.

Gjatë fjalës së tij ministri Majko vlerësoi se: “Nga viti 2017 janë miratuar dy strategji kombëtare për Diasporën. Strategjia e parë 2018-2024 për arsye te ecurisë së shpejt në veprim  “vjetërsua”. Nga 1 janari i vitit tjetër nis strategji e re që do të jetë 2021-2025″

Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare për Diasporën, Sonila Hysi tha se për vitin akademik 2020-2021 janë ofruar bursa për student të huaj me origjinë shqiptare. Ajo tha se janë krijuar bashkëpunime dhe bashkëfinancime projektesh që do të kontribuojnë në mbarëvajtjen dhe forcimin e lidhjes me shqiptarët jashtë. “Agjencia në periudhën 2020 ka përfituar një marrëveshje financiare nga BE, me projektin që do të suportojë AKD në kapacitete dhe menaxhimin e politikave dhe aktiviteteve për Disaporën sipas praktikave bashkëkohore të BE. Aktiviteti kryesor lidhet me organizimin e aktiviteteve trajnuese për stafin e agjencisë dhe institucionet e përfshira për diasporën dhe planin e veprimit. Përfitim i projekti IPA 2020”, tha mes të tjerash znj. Hysi.

Raportimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://online.fliphtml5.com/wpfxe/fpcj/#p=1

Drejtoresha e projekteve në Fondin e Zhvillimit të Diasporës Alma Kordoni e quajti të rëndësishëm krijimin e rrjetit profesionist të Diasporës si një mundësi informimi dhe bashkëpunimi përmes një portali të dedikuar.  “Platforma: Si të fillosh një  biznes në Shqipëri”, projekti i Dhomës së Biznesit për Diasporën shqiptare e krijuar për të shërbyer si një platformë informuese për investitorët e mundshme dhe informacion mbi klimën e biznesit në Shqipëri”, tha ajo. Ndërkohë që të suksesshme ishin dhe aktivitetet për digjitalizimin e veprave shqiptare që jepen falas dhe periodiku i punimeve shkencore çdo gjashtë muaj”.

Raportimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://online.fliphtml5.com/tpyun/vjwl/#p=1

Drejtoresha e Qendrës së Botimeve për Diasporën Mimoza Hysa tha se tashmë ka një hartë të plotë të 450 mësuesve dhe mbi 250 shkollave për të cilat botuar, siguruar dhe shpërndarë rreth 18 mijë tekste në bazë të të dhënave të kurseve të mësimit të gjuhës shqipe.

“Botime dygjuhësore janë në thelbin e strategjisë së QBD. Janë botuar 9 fjalor në 9 gjuhë në vendet ku ka më shumë prezencë të shqiptarëve dhe kështu botimin e serisë së përrallave klasike, 14 përralla në dy gjuhë”, bëri të ditur znj. Hysa. Të shkarkueshme online janë 21 tekste dhe nëntë fjalorë”

Drejtoresha e Qendrës së Botimeve për Diasporën bëri të ditur se në janar nis përkthimi i veprës së Kutelit për t’u shpërndarë në Diasporë, si dhe po përgatitet revista e parë letrare gjuhësore me shkrimtarët dhe përkthyesit më të mirë jashtë vendit.

Raportimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://online.fliphtml5.com/nomsn/phwe/#p=1

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arberëshët është institucioni  krijuar rishtazi që në fokus ka komunitetin më të vjetër shqiptar, atë arbëresh. Drejtoresha Diana Kastrati përmendi se ky është institucioni i parë i dedikuar për kulturën arbëreshe dhe për problemet e çështjet të mbetura pezull në 30 vitet e kaluara.  Ajo nënvizoi se: “Për të ngritur një qendër studimore lipset  një mision, stratetgji përkatëse dhe të kemi produktin final. Është bërë përgatitja e një bazë bibliografike mbi të cilën duhet të ngriheshin shtyllat kryesore nga ana e studiuesve të qendrës. Fokus të vetë si mision ka të ngrejë dhe botojë një panoramë të tërë të asaj që quhet operaomnia të gjithçkaje mbi dhe nga arbëreshët”, tha znj. Kastrati.

Raportimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://online.fliphtml5.com/mhxxc/gmox/#p=1

Agjencitë përgjegjëse të Diasporës kanë raportuar punën e tyre gjatë vitit 2020 para nënkomisionit për Diasporën në Kuvendin e Shqipërisë. Në mbledhje u vlerësua se baza veprimit të institucioneve shtetërore për vitin 2021 do të jetë “Strategjia e re Kombëtare e Diasporës” 2021-2025 që hyn në fuqi më 1 janar të vitit të ardhshëm.

Ministri i Shtetit për Diasporën ka raportuar në nënkomisionin parlamentar të Diasporës në Kuvendin e Shqipërisë lidhur me realizimet e institucionit të tij dhe agjencive në varësi përsa i përket ecurisë së punës përgjatë vitit 2020 dhe objektivave për vitin e ardhshëm.

Gjatë fjalës së tij ministri Majko vlerësoi se: “Nga viti 2017 janë miratuar dy strategji kombëtare për Diasporën. Strategjia e parë 2018-2024 për arsye te ecurisë së shpejt në veprim  “vjetërsua”. Nga 1 janari i vitit tjetër nis strategji e re që do të jetë 2021-2025″

Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare për Diasporën, Sonila Hysi tha se për vitin akademik 2020-2021 janë ofruar bursa për student të huaj me origjinë shqiptare. Ajo tha se janë krijuar bashkëpunime dhe bashkëfinancime projektesh që do të kontribuojnë në mbarëvajtjen dhe forcimin e lidhjes me shqiptarët jashtë. “Agjencia në periudhën 2020 ka përfituar një marrëveshje financiare nga BE, me projektin që do të suportojë AKD në kapacitete dhe menaxhimin e politikave dhe aktiviteteve për Disaporën sipas praktikave bashkëkohore të BE. Aktiviteti kryesor lidhet me organizimin e aktiviteteve trajnuese për stafin e agjencisë dhe institucionet e përfshira për diasporën dhe planin e veprimit. Përfitim i projekti IPA 2020”, tha mes të tjerash znj. Hysi.

Raportimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://online.fliphtml5.com/wpfxe/fpcj/#p=1

Drejtoresha e projekteve në Fondin e Zhvillimit të Diasporës Alma Kordoni e quajti të rëndësishëm krijimin e rrjetit profesionist të Diasporës si një mundësi informimi dhe bashkëpunimi përmes një portali të dedikuar.  “Platforma: Si të fillosh një  biznes në Shqipëri”, projekti i Dhomës së Biznesit për Diasporën shqiptare e krijuar për të shërbyer si një platformë informuese për investitorët e mundshme dhe informacion mbi klimën e biznesit në Shqipëri”, tha ajo. Ndërkohë që të suksesshme ishin dhe aktivitetet për digjitalizimin e veprave shqiptare që jepen falas dhe periodiku i punimeve shkencore çdo gjashtë muaj”.

Raportimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://online.fliphtml5.com/tpyun/vjwl/#p=1

Drejtoresha e Qendrës së Botimeve për Diasporën Mimoza Hysa tha se tashmë ka një hartë të plotë të 450 mësuesve dhe mbi 250 shkollave për të cilat botuar, siguruar dhe shpërndarë rreth 18 mijë tekste në bazë të të dhënave të kurseve të mësimit të gjuhës shqipe.

“Botime dygjuhësore janë në thelbin e strategjisë së QBD. Janë botuar 9 fjalor në 9 gjuhë në vendet ku ka më shumë prezencë të shqiptarëve dhe kështu botimin e serisë së përrallave klasike, 14 përralla në dy gjuhë”, bëri të ditur znj. Hysa. Të shkarkueshme online janë 21 tekste dhe nëntë fjalorë”

Drejtoresha e Qendrës së Botimeve për Diasporën bëri të ditur se në janar nis përkthimi i veprës së Kutelit për t’u shpërndarë në Diasporë, si dhe po përgatitet revista e parë letrare gjuhësore me shkrimtarët dhe përkthyesit më të mirë jashtë vendit.

Raportimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://online.fliphtml5.com/nomsn/phwe/#p=1

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arberëshët është institucioni  krijuar rishtazi që në fokus ka komunitetin më të vjetër shqiptar, atë arbëresh. Drejtoresha Diana Kastrati përmendi se ky është institucioni i parë i dedikuar për kulturën arbëreshe dhe për problemet e çështjet të mbetura pezull në 30 vitet e kaluara.  Ajo nënvizoi se: “Për të ngritur një qendër studimore lipset  një mision, stratetgji përkatëse dhe të kemi produktin final. Është bërë përgatitja e një bazë bibliografike mbi të cilën duhet të ngriheshin shtyllat kryesore nga ana e studiuesve të qendrës. Fokus të vetë si mision ka të ngrejë dhe botojë një panoramë të tërë të asaj që quhet operaomnia të gjithçkaje mbi dhe nga arbëreshët”, tha znj. Kastrati.

Raportimin e plotë mund ta lexoni këtu:

https://online.fliphtml5.com/mhxxc/gmox/#p=1