“AgroTime AL”, një guidë online për fermat turistike shqiptare

E mërkurë, 24 Korrik, 2024
E mërkurë, 24 Korrik, 2024

“AgroTime AL”, një guidë online për fermat turistike shqiptare

Agroturizmi me një klik është aplikacioni i ri “AgroTime AL”, një guidë online për të gjithë ata që duan të vizitojnë fermat turistike, të shijojnë produktet lokale, gatimet tradicionale dhe eksperiencën e posaçme që të ofron fshati përmes kësaj dege të re në zhvillim të turizmit shqiptar.

Një aplikacion praktik që ju vjen në ndihmë jo vetëm atyre ë jetojnë në Shqipëri por edhe të gjithë atyre personave që vijnë nga jashtë, të huaj dhe shqiptarë në Diasporë për të njohur më nga afër traditën kulinar shqiptare dhe shërbimet e shumta që ofrohen.

Janë 260 ferma turistike dhe rrugëtime drejt staneve, verës, ullirit, agrumeve, midhjes dhe peshkut në një aplikacion të vetëm, që u vlen agrosipërmarrësve dhe vizitorëve të këtyre pikave të bukura të Shqipërisë.

Falë mbështetjes me grante dhe një pakete të veçantë me lehtësi fiskale, agroturizmi është një realitet i ri për zonat rurale, në ndihmë të ekonomisë lokale sot e të asaj kombëtare nesër.

Të gjithë mund të shkarkojnë aplikacionin “AgroTimeAL”, që është nisma më e re që sjell agroturizmin shqiptar në telefonin e gjithkujt.

Ky aplikacion është përuruar në një ceremoni ku kishte të pranishëm nga fusha të ndryshme.

Sipas të dhënave nga ministria në dy vitet e fundit janë dhënë 5 milionë grante atyre që kanë aplikuar dhe kanë ngritur sipërmarrje të re në agroturizëm.

Fermat agroturistike aë mundur të transformojnë bizneset e tyre në atraksione të vërteta turistike, duke sjell kështu dhe zhvillimin në zonën ku operojnë.

Agroturizmi me një klik është aplikacioni i ri “AgroTime AL”, një guidë online për të gjithë ata që duan të vizitojnë fermat turistike, të shijojnë produktet lokale, gatimet tradicionale dhe eksperiencën e posaçme që të ofron fshati përmes kësaj dege të re në zhvillim të turizmit shqiptar.

Një aplikacion praktik që ju vjen në ndihmë jo vetëm atyre ë jetojnë në Shqipëri por edhe të gjithë atyre personave që vijnë nga jashtë, të huaj dhe shqiptarë në Diasporë për të njohur më nga afër traditën kulinar shqiptare dhe shërbimet e shumta që ofrohen.

Janë 260 ferma turistike dhe rrugëtime drejt staneve, verës, ullirit, agrumeve, midhjes dhe peshkut në një aplikacion të vetëm, që u vlen agrosipërmarrësve dhe vizitorëve të këtyre pikave të bukura të Shqipërisë.

Falë mbështetjes me grante dhe një pakete të veçantë me lehtësi fiskale, agroturizmi është një realitet i ri për zonat rurale, në ndihmë të ekonomisë lokale sot e të asaj kombëtare nesër.

Të gjithë mund të shkarkojnë aplikacionin “AgroTimeAL”, që është nisma më e re që sjell agroturizmin shqiptar në telefonin e gjithkujt.

Ky aplikacion është përuruar në një ceremoni ku kishte të pranishëm nga fusha të ndryshme.

Sipas të dhënave nga ministria në dy vitet e fundit janë dhënë 5 milionë grante atyre që kanë aplikuar dhe kanë ngritur sipërmarrje të re në agroturizëm.

Fermat agroturistike aë mundur të transformojnë bizneset e tyre në atraksione të vërteta turistike, duke sjell kështu dhe zhvillimin në zonën ku operojnë.

Agroturizmi me një klik është aplikacioni i ri “AgroTime AL”, një guidë online për të gjithë ata që duan të vizitojnë fermat turistike, të shijojnë produktet lokale, gatimet tradicionale dhe eksperiencën e posaçme që të ofron fshati përmes kësaj dege të re në zhvillim të turizmit shqiptar.

Një aplikacion praktik që ju vjen në ndihmë jo vetëm atyre ë jetojnë në Shqipëri por edhe të gjithë atyre personave që vijnë nga jashtë, të huaj dhe shqiptarë në Diasporë për të njohur më nga afër traditën kulinar shqiptare dhe shërbimet e shumta që ofrohen.

Janë 260 ferma turistike dhe rrugëtime drejt staneve, verës, ullirit, agrumeve, midhjes dhe peshkut në një aplikacion të vetëm, që u vlen agrosipërmarrësve dhe vizitorëve të këtyre pikave të bukura të Shqipërisë.

Falë mbështetjes me grante dhe një pakete të veçantë me lehtësi fiskale, agroturizmi është një realitet i ri për zonat rurale, në ndihmë të ekonomisë lokale sot e të asaj kombëtare nesër.

Të gjithë mund të shkarkojnë aplikacionin “AgroTimeAL”, që është nisma më e re që sjell agroturizmin shqiptar në telefonin e gjithkujt.

Ky aplikacion është përuruar në një ceremoni ku kishte të pranishëm nga fusha të ndryshme.

Sipas të dhënave nga ministria në dy vitet e fundit janë dhënë 5 milionë grante atyre që kanë aplikuar dhe kanë ngritur sipërmarrje të re në agroturizëm.

Fermat agroturistike aë mundur të transformojnë bizneset e tyre në atraksione të vërteta turistike, duke sjell kështu dhe zhvillimin në zonën ku operojnë.