Franca në karantinë/Ambasada e Shqipërisë njofton se shërbimi nuk ndërpritet

E shtunë, 5 Dhjetor, 2020
E shtunë, 5 Dhjetor, 2020

Franca në karantinë/Ambasada e Shqipërisë njofton se shërbimi nuk ndërpritet

Pas deklaratës së Presidentit francez për rikthimin e karantinës duke filluar nga dita e nesërme Ambasada Shqiptare në Paris bën me dije se pavarësisht izolimit si rezutat i masave të deklaruara nga autoritetet franceze për luftën ndaj pandemisë së COVID-19, shërbimi i saj konsullor do të mbetet i hapur në oraret dhe ditët e zakonshme.

Puna do të vijoi, por të kufizuar sa më shumë kontaktet, në përputhje me rekomandimet e autoriteteve. Ambasada i bën thirrje qytetarëve që, përveç prokurave dhe rasteve urgjente për leje-kalimi, të gjitha shërbimet e tjera të kryhen nëpërmjet postës dhe portalit e-albania.

Ambasada Shqiptare në Paris u bën thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë, me banim të përhershëm apo të përkohshëm në Francë, që të ndjekin dhe zbatojnë udhëzimet e autoriteteve franceze mbi situatën e krijuar pas valës së dytë të pandemisë shkaktuar nga COVID-19 në Francë.

Prej datës 30 tetor 2020 në Francë:

Ndalohet dalja nga shtëpia, përveç rasteve të specifikuara.

Ndalohet lëvizja nga një rajon i Francës në një tjetër

Ndalohen darkat familjare apo mes miqsh

Të gjitha dyqanet, baret, restorantet apo shërbimet të cilat nuk konsiderohen si të nevojës së parë do të qendrojnë të mbyllura

Në rast shkelje, gjoba kap vlerën prej 135 euro. Në rast përsëritje mund të shkojë deri në 3750 euro.

Lejohen vetëm lëvizjet drejt qendrave të punës, qendrave shëndetësore, zyrave administrative që ofrojnë shërbim ndaj publikut (përfshirë ambasadën), dyqaneve të furnizimit me ushqime, për të mbajtur fëmijët ose për të ndihmuar personat në nevojë si dhe për të kryer në mënyrë të kufizuar aktivitet fizik jo më shumë se 1 orë në ditë. Çdo person duhet të ketë me vete  formularin e vetëdeklarimit për arsyen e lëvizjes. Ky formular mund të shkarkohet në faqen e Ministrisë së Brendshme Franceze.

Çerdhet, kopshtet, shkollat fillore dhe kolegjet do të qëndrojnë të hapura.

Kufijtë e jashtëm të BE-së do të vazhdojnë të jenë të mbyllur, duke bërë të mundur vetëm lëvizjen e personave të pajisur me leje qendrimi ose me vizë afatgjatë.

Aktualisht, udhëtimet drejt Shqipërisë me avion vazhdojnë të jenë të mundura. Kufijtë brenda BE-së do të vazhdojnë të jenë të hapur, në përputhje masat dhe vendimet e çdo shteti mbi lëvizjen në territorin e tyre.

Pas deklaratës së Presidentit francez për rikthimin e karantinës duke filluar nga dita e nesërme Ambasada Shqiptare në Paris bën me dije se pavarësisht izolimit si rezutat i masave të deklaruara nga autoritetet franceze për luftën ndaj pandemisë së COVID-19, shërbimi i saj konsullor do të mbetet i hapur në oraret dhe ditët e zakonshme.

Puna do të vijoi, por të kufizuar sa më shumë kontaktet, në përputhje me rekomandimet e autoriteteve. Ambasada i bën thirrje qytetarëve që, përveç prokurave dhe rasteve urgjente për leje-kalimi, të gjitha shërbimet e tjera të kryhen nëpërmjet postës dhe portalit e-albania.

Ambasada Shqiptare në Paris u bën thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë, me banim të përhershëm apo të përkohshëm në Francë, që të ndjekin dhe zbatojnë udhëzimet e autoriteteve franceze mbi situatën e krijuar pas valës së dytë të pandemisë shkaktuar nga COVID-19 në Francë.

Prej datës 30 tetor 2020 në Francë:

Ndalohet dalja nga shtëpia, përveç rasteve të specifikuara.

Ndalohet lëvizja nga një rajon i Francës në një tjetër

Ndalohen darkat familjare apo mes miqsh

Të gjitha dyqanet, baret, restorantet apo shërbimet të cilat nuk konsiderohen si të nevojës së parë do të qendrojnë të mbyllura

Në rast shkelje, gjoba kap vlerën prej 135 euro. Në rast përsëritje mund të shkojë deri në 3750 euro.

Lejohen vetëm lëvizjet drejt qendrave të punës, qendrave shëndetësore, zyrave administrative që ofrojnë shërbim ndaj publikut (përfshirë ambasadën), dyqaneve të furnizimit me ushqime, për të mbajtur fëmijët ose për të ndihmuar personat në nevojë si dhe për të kryer në mënyrë të kufizuar aktivitet fizik jo më shumë se 1 orë në ditë. Çdo person duhet të ketë me vete  formularin e vetëdeklarimit për arsyen e lëvizjes. Ky formular mund të shkarkohet në faqen e Ministrisë së Brendshme Franceze.

Çerdhet, kopshtet, shkollat fillore dhe kolegjet do të qëndrojnë të hapura.

Kufijtë e jashtëm të BE-së do të vazhdojnë të jenë të mbyllur, duke bërë të mundur vetëm lëvizjen e personave të pajisur me leje qendrimi ose me vizë afatgjatë.

Aktualisht, udhëtimet drejt Shqipërisë me avion vazhdojnë të jenë të mundura. Kufijtë brenda BE-së do të vazhdojnë të jenë të hapur, në përputhje masat dhe vendimet e çdo shteti mbi lëvizjen në territorin e tyre.