Poeti Zef Skiro Di Maxho boton në arbërisht “Vita Nuova” të Dante Aligerit

E hënë, 18 Janar, 2021
E hënë, 18 Janar, 2021

Poeti Zef Skiro Di Maxho boton në arbërisht “Vita Nuova” të Dante Aligerit

Një nga përfaqësuesit më të shquar të letërsisë bashkëkohore arbëreshe, poeti dhe dramaturgu Zef Skiro Di Maxho ka njoftuar botimin në arbërisht të veprës “Vita Nuova” (“Jeta e re”) të autorit Dante Aligeri.

Ai thekson faktin se përkthimi i realizuar prej tij në arbërisht i kësaj vepre afro 725-vjeçare ka vetëm tri ditë që ka përfunduar. Kjo ngjarje përbën një kontribut të rëndësishëm për ruajtjen dhe pasurimin e arbërishtes si gjuhë.

Kujtojmë se “Vita Nuova” u shkrua në vitet 1294-1295 nga Dante Aligeri dhe njihet si tregimi i parë autobiografik në historinë e letërsisë së Europës.

Një nga përfaqësuesit më të shquar të letërsisë bashkëkohore arbëreshe, poeti dhe dramaturgu Zef Skiro Di Maxho ka njoftuar botimin në arbërisht të veprës “Vita Nuova” (“Jeta e re”) të autorit Dante Aligeri.

Ai thekson faktin se përkthimi i realizuar prej tij në arbërisht i kësaj vepre afro 725-vjeçare ka vetëm tri ditë që ka përfunduar. Kjo ngjarje përbën një kontribut të rëndësishëm për ruajtjen dhe pasurimin e arbërishtes si gjuhë.

Kujtojmë se “Vita Nuova” u shkrua në vitet 1294-1295 nga Dante Aligeri dhe njihet si tregimi i parë autobiografik në historinë e letërsisë së Europës.