Zvicër/ Më 16-17 tetor një simpozium kushtuar Diasporës Shqiptare

E martë, 20 Tetor, 2020
E martë, 20 Tetor, 2020

Zvicër/ Më 16-17 tetor një simpozium kushtuar Diasporës Shqiptare

Për herë të parë Akademia e Shkencës së Lidershipit në Zvicër do të organizojë një simpozium politik kushtuar Diasporës Shqiptare. Më datë 16 dhe 17 tetor pasdite nga ora 17:00 deri në orën 22:00 do të flitetet për sfidat e politikëbërjes në Diasporë.

“Sukseset dhe sfidat e politikëbërjes së Diasporës Shqiptare në vendet e botës ku ato/ata jetojnë dhe veprojnë”, është tema e zgjedhur për këtë simpozium të parë.

Në simpozium do të marrin pjesë personalitete nga fusha të ndryshme, të cilët janë të angazhuar në çështjet e Diasporës në vende të ndryshme të botës, jo vetëm në Zvicër.

Për herë të parë Akademia e Shkencës së Lidershipit në Zvicër do të organizojë një simpozium politik kushtuar Diasporës Shqiptare. Më datë 16 dhe 17 tetor pasdite nga ora 17:00 deri në orën 22:00 do të flitetet për sfidat e politikëbërjes në Diasporë.

“Sukseset dhe sfidat e politikëbërjes së Diasporës Shqiptare në vendet e botës ku ato/ata jetojnë dhe veprojnë”, është tema e zgjedhur për këtë simpozium të parë.

Në simpozium do të marrin pjesë personalitete nga fusha të ndryshme, të cilët janë të angazhuar në çështjet e Diasporës në vende të ndryshme të botës, jo vetëm në Zvicër.