Analiza / Presioni që ushtroi pandemia në tregtinë e jashtme të Shqipërisë

E mërkurë, 12 Maj, 2021
E mërkurë, 12 Maj, 2021

Analiza / Presioni që ushtroi pandemia në tregtinë e jashtme të Shqipërisë

Situata e krijuar nga pandemia ka krijuar një përkulje të fortë të linjës së tregtisë së jashtme sidomos në muajt mars dhe prill. Shkak për uljen e fortë të shkëmbimeve tregtare ishte mbyllja e kufijve nga Shqipëria dhe vendet e tjera duke lejuar kalimin, vetëm të atyre mallrave që konsideroheshin si prioritare.

Ajo që bie në sy në kurbën e shkëmbimeve tregtare është ‘përkulja’ e fortë në dy muajt e karantinës(Mars-Prill) por edhe një orientim ndryshe i shkëmbimeve tregtare, duke u rritur ato me Rusinë dhe Ukrainën për shkak të importit të drithërave.

Lirimi i masave parandaluese  filloi të japë efekt edhe në normalizimin e shkëmbimeve tregtare pasi shifra e eksporteve dhe e importeve filloi të shënoj rritje. Gjithsesi, efekti është ndjerë në 6 mujorin e parë, pavarësisht rikuperimit të nisur, pasi eksportet arritën vlerën 125 miliardë lekë duke u ulur me 17.7 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë ndërsa importet arritën vlerën 271 miliard lekë duke u ulur me 14.6 % krahasuar me periudhën janar-qershor të vitit të kaluar.

Çfarë ndodhi me eksportet

Nëse analizojmë shifrat e tregtisë së jashtme të INSTAT në rang 6-mujori (janar-qershor), grupet që kanë ndikuar negativisht në uljen vjetore të eksporteve, janë: “Tekstile dhe këpucë” me -9,2 pikë përqindje, “Materiale ndërtimi dhe metale” me -4,5 pikë përqindje, “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me -3,4 pikë përqindje.

Ndërkohë, në ndryshimin vjetor të eksporteve ka ndikuar pozitivisht grupi: “Ushqim, pije, duhan” me +0,6 pikë përqindje dhe “Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi” me +0,2 pikë përqindje.

Gjatë këtij gjashtëmujori vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me një vit më parë, janë: Gjermania (14,0 %), Turqia (12,2 %) dhe Mbretëria e Bashkuar (14,5 %). Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe, janë: Italia (-24,6 %), Kosova (-28,1 %) dhe Spanja (-11,5 %).

Çfarë ndodhi me importet

Grupet që kanë ndikuar negativisht në uljen vjetore të importeve, janë: “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me -4,6 pikë përqindje, “Makineri, pajisje, pjesë këmbimi” me -3,7 pikë përqindje, “Tekstile dhe këpucë” me -3,6 pikë përqindje. Në ndryshimin vjetor të importeve ka ndikuar pozitivisht grupi: “Ushqim, pije, duhan” me +0,5 pikë përqindje.

Gjatë këtij gjashtëmujori, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importeve, në krahasim me një vit më parë, janë: Rusia (43,5 %), Mbretëria e Bashkuar (167,0 %) dhe Ukraina (61,7 %). Ndërsa vendet me të cilat importet kanë pasur uljen më të madhe, janë: Italia (-20,2 %), Greqia (-10,7 %) dhe Turqia (-6,7 %).

Shkurt  2020

Eksportet 24 mld lekë, rritje me 7,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë

Importet 52 mld lekë, duke u rritur me 3,5 %, në krahasim me një vit më parë

Mars 2020

Eksportet 18 mld lekë, duke u ulur me 36,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 29,0 %, në krahasim me Shkurt 2020.

Importet e mallrave arritën vlerën 42 mld lekë, duke u ulur me 25,4 %, në krahasim me një vit më pare dhe me 19,3 %, në krahasim me Shkurt 2020.

Prill 2020

Eksportet 15 mld lekë, duke u ulur me 44,4%, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 16,5 %, në krahasim me Mars 2020.

Importet 36 mld lekë, duke u ulur me 36,7 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 18,3 %, në krahasim me Mars 2020.

Maj 2020

Eksportet 21 mld lekë, duke u ulur me 22,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 43,8 %, në krahasim me Prill 2020.

Importet 45 mld lekë, duke u ulur me 24,2 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 22,9 %, në krahasim me Prill 2020.

 

Qershor 2020

Eksportet 23 mld lekë, duke u ulur me 9,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 7,3 %, në krahasim me Maj 2020.

Importet 52 mld lekë, duke u ulur me 2,8 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 16,1 %, në krahasim me Maj 2020.

Janar-qershor 2020

Eksportet 125 mld lekë, duke u ulur me 17,7 %, krahasuar me një vit më parë

Importet e mallrave arritën vlerën 271 mld lekë, duke u ulur me 14,6 %, krahasuar me një vit më parë. / SCAN

Situata e krijuar nga pandemia ka krijuar një përkulje të fortë të linjës së tregtisë së jashtme sidomos në muajt mars dhe prill. Shkak për uljen e fortë të shkëmbimeve tregtare ishte mbyllja e kufijve nga Shqipëria dhe vendet e tjera duke lejuar kalimin, vetëm të atyre mallrave që konsideroheshin si prioritare.

Ajo që bie në sy në kurbën e shkëmbimeve tregtare është ‘përkulja’ e fortë në dy muajt e karantinës(Mars-Prill) por edhe një orientim ndryshe i shkëmbimeve tregtare, duke u rritur ato me Rusinë dhe Ukrainën për shkak të importit të drithërave.

Lirimi i masave parandaluese  filloi të japë efekt edhe në normalizimin e shkëmbimeve tregtare pasi shifra e eksporteve dhe e importeve filloi të shënoj rritje. Gjithsesi, efekti është ndjerë në 6 mujorin e parë, pavarësisht rikuperimit të nisur, pasi eksportet arritën vlerën 125 miliardë lekë duke u ulur me 17.7 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë ndërsa importet arritën vlerën 271 miliard lekë duke u ulur me 14.6 % krahasuar me periudhën janar-qershor të vitit të kaluar.

Çfarë ndodhi me eksportet

Nëse analizojmë shifrat e tregtisë së jashtme të INSTAT në rang 6-mujori (janar-qershor), grupet që kanë ndikuar negativisht në uljen vjetore të eksporteve, janë: “Tekstile dhe këpucë” me -9,2 pikë përqindje, “Materiale ndërtimi dhe metale” me -4,5 pikë përqindje, “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me -3,4 pikë përqindje.

Ndërkohë, në ndryshimin vjetor të eksporteve ka ndikuar pozitivisht grupi: “Ushqim, pije, duhan” me +0,6 pikë përqindje dhe “Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi” me +0,2 pikë përqindje.

Gjatë këtij gjashtëmujori vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me një vit më parë, janë: Gjermania (14,0 %), Turqia (12,2 %) dhe Mbretëria e Bashkuar (14,5 %). Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe, janë: Italia (-24,6 %), Kosova (-28,1 %) dhe Spanja (-11,5 %).

Çfarë ndodhi me importet

Grupet që kanë ndikuar negativisht në uljen vjetore të importeve, janë: “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me -4,6 pikë përqindje, “Makineri, pajisje, pjesë këmbimi” me -3,7 pikë përqindje, “Tekstile dhe këpucë” me -3,6 pikë përqindje. Në ndryshimin vjetor të importeve ka ndikuar pozitivisht grupi: “Ushqim, pije, duhan” me +0,5 pikë përqindje.

Gjatë këtij gjashtëmujori, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importeve, në krahasim me një vit më parë, janë: Rusia (43,5 %), Mbretëria e Bashkuar (167,0 %) dhe Ukraina (61,7 %). Ndërsa vendet me të cilat importet kanë pasur uljen më të madhe, janë: Italia (-20,2 %), Greqia (-10,7 %) dhe Turqia (-6,7 %).

Shkurt  2020

Eksportet 24 mld lekë, rritje me 7,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë

Importet 52 mld lekë, duke u rritur me 3,5 %, në krahasim me një vit më parë

Mars 2020

Eksportet 18 mld lekë, duke u ulur me 36,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 29,0 %, në krahasim me Shkurt 2020.

Importet e mallrave arritën vlerën 42 mld lekë, duke u ulur me 25,4 %, në krahasim me një vit më pare dhe me 19,3 %, në krahasim me Shkurt 2020.

Prill 2020

Eksportet 15 mld lekë, duke u ulur me 44,4%, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 16,5 %, në krahasim me Mars 2020.

Importet 36 mld lekë, duke u ulur me 36,7 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 18,3 %, në krahasim me Mars 2020.

Maj 2020

Eksportet 21 mld lekë, duke u ulur me 22,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 43,8 %, në krahasim me Prill 2020.

Importet 45 mld lekë, duke u ulur me 24,2 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 22,9 %, në krahasim me Prill 2020.

 

Qershor 2020

Eksportet 23 mld lekë, duke u ulur me 9,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur me 7,3 %, në krahasim me Maj 2020.

Importet 52 mld lekë, duke u ulur me 2,8 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u rritur me 16,1 %, në krahasim me Maj 2020.

Janar-qershor 2020

Eksportet 125 mld lekë, duke u ulur me 17,7 %, krahasuar me një vit më parë

Importet e mallrave arritën vlerën 271 mld lekë, duke u ulur me 14,6 %, krahasuar me një vit më parë. / SCAN