Tekstet Mësimore për Diasporën, komisioni miraton rishikimin e standardeve

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

Tekstet Mësimore për Diasporën, komisioni miraton rishikimin e standardeve

Sot, në mjediset e Qendrës së Botimeve për Diasporën, vijoi dita e dytë dhe e fundit e mbledhjes së Komisionit të Përbashkët Shqipëri-Kosovë për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën, i cili është ngritur në zbatim të marrëveshjes së miratuar midis dy shteteve “Për organizmin e përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë dhe mërgatë”.

Gjatë kësaj mbledhjeje u përcaktua dhe u miratua “Kalendarit i Ri i Punës 2020-2021 i Komisionit të Përbashkët për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën”.

Ky kalendar parashikon rishikimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë.

Gjithashtu janë parashikuar konsultime me mësues në Diasporë për diskutimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë si dhe miratimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në diasporë dhe në mërgatë.

Hartimin e dokumentit për procedurat e  konkurrimit dhe vlerësimit të teksteve të përbashkëta mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë dhe publikimin e tij.

Si dhe miratimin e listës së recensentëve të teksteve të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për Diasporën.

Në mbledhje ishin të pranishëm: znj. Shqipe Gashi-Ramadani, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; z. Arbër Salihu, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; znj. Feime Llapashtica, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; z. Ymer Avdiu, anëtar, Ministria e Punëve të Jashtme (Divizioni për Diasporën), Republika e Kosovës; znj. Anila Ferizaj, MASR, Republika e Shqipërisë; znj. Erida Koleci, ASCAP (Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar), Republika e Shqipërisë dhe znj. Mimoza Hysa Çuliqi, drejtoreshë e Qendrës së Botimeve për Diasporën), Republika e Shqipërisë.

Kjo mbledhje u zhvillua, duke respektuar të gjitha masat e marra për mbrojtjen ndaj Covid-19.

 

Sot, në mjediset e Qendrës së Botimeve për Diasporën, vijoi dita e dytë dhe e fundit e mbledhjes së Komisionit të Përbashkët Shqipëri-Kosovë për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën, i cili është ngritur në zbatim të marrëveshjes së miratuar midis dy shteteve “Për organizmin e përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë dhe mërgatë”.

Gjatë kësaj mbledhjeje u përcaktua dhe u miratua “Kalendarit i Ri i Punës 2020-2021 i Komisionit të Përbashkët për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën”.

Ky kalendar parashikon rishikimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë.

Gjithashtu janë parashikuar konsultime me mësues në Diasporë për diskutimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë si dhe miratimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në diasporë dhe në mërgatë.

Hartimin e dokumentit për procedurat e  konkurrimit dhe vlerësimit të teksteve të përbashkëta mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë dhe publikimin e tij.

Si dhe miratimin e listës së recensentëve të teksteve të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për Diasporën.

Në mbledhje ishin të pranishëm: znj. Shqipe Gashi-Ramadani, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; z. Arbër Salihu, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; znj. Feime Llapashtica, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; z. Ymer Avdiu, anëtar, Ministria e Punëve të Jashtme (Divizioni për Diasporën), Republika e Kosovës; znj. Anila Ferizaj, MASR, Republika e Shqipërisë; znj. Erida Koleci, ASCAP (Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar), Republika e Shqipërisë dhe znj. Mimoza Hysa Çuliqi, drejtoreshë e Qendrës së Botimeve për Diasporën), Republika e Shqipërisë.

Kjo mbledhje u zhvillua, duke respektuar të gjitha masat e marra për mbrojtjen ndaj Covid-19.

 

Sot, në mjediset e Qendrës së Botimeve për Diasporën, vijoi dita e dytë dhe e fundit e mbledhjes së Komisionit të Përbashkët Shqipëri-Kosovë për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën, i cili është ngritur në zbatim të marrëveshjes së miratuar midis dy shteteve “Për organizmin e përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë dhe mërgatë”.

Gjatë kësaj mbledhjeje u përcaktua dhe u miratua “Kalendarit i Ri i Punës 2020-2021 i Komisionit të Përbashkët për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën”.

Ky kalendar parashikon rishikimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë.

Gjithashtu janë parashikuar konsultime me mësues në Diasporë për diskutimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë si dhe miratimin e standardeve të teksteve mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në diasporë dhe në mërgatë.

Hartimin e dokumentit për procedurat e  konkurrimit dhe vlerësimit të teksteve të përbashkëta mësimore të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për mësimin plotësues në Diasporë dhe në mërgatë dhe publikimin e tij.

Si dhe miratimin e listës së recensentëve të teksteve të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare për Diasporën.

Në mbledhje ishin të pranishëm: znj. Shqipe Gashi-Ramadani, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; z. Arbër Salihu, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; znj. Feime Llapashtica, Zyra për Planprograme dhe Tekste Shkollore, MASH, Republika e Kosovës; z. Ymer Avdiu, anëtar, Ministria e Punëve të Jashtme (Divizioni për Diasporën), Republika e Kosovës; znj. Anila Ferizaj, MASR, Republika e Shqipërisë; znj. Erida Koleci, ASCAP (Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar), Republika e Shqipërisë dhe znj. Mimoza Hysa Çuliqi, drejtoreshë e Qendrës së Botimeve për Diasporën), Republika e Shqipërisë.

Kjo mbledhje u zhvillua, duke respektuar të gjitha masat e marra për mbrojtjen ndaj Covid-19.