Shqipëria rrit eksportin me Turqinë dhe Gjermaninë, ulet shkëmbimi me Italinë

E mërkurë, 22 Maj, 2024
E mërkurë, 22 Maj, 2024

Shqipëria rrit eksportin me Turqinë dhe Gjermaninë, ulet shkëmbimi me Italinë

Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti vendet me të cilët Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të eksporteve, në krahasim me një vit më parë, janë Gjermania Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar.

Referuar raportit mbi tregtinë e jashtme të publikuar nga Instituti i Statistikave (INSTAT), në gjashtëmujorin e parë 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 125 miliardë lekë dhe importet e mallrave arritën vlerën 271 miliardë lekë.

Sipas INSTAT, gjatë periudhës janar-qershor, Shqipëria i rriti me 14% eksportet drejt Gjermanisë, me 12.2% drejt Turqisë dhe me 14.5% drejt Mbretërisë së Bashkuar.

Ndërsa, vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe, janë Italia, Kosova dhe Spanja.

Për sa i përket importeve sipas, INSTAT, gjatë këtij gjashtëmujori, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importeve, në krahasim me një vit më parë, janë Rusia me 43.5%, Mbretëria e Bashkuar me 167%) dhe Ukraina me 61.7%.

Importet nga Italia, Greqia dhe Turqia pësuan rënie. / ATA

Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti vendet me të cilët Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të eksporteve, në krahasim me një vit më parë, janë Gjermania Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar.

Referuar raportit mbi tregtinë e jashtme të publikuar nga Instituti i Statistikave (INSTAT), në gjashtëmujorin e parë 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 125 miliardë lekë dhe importet e mallrave arritën vlerën 271 miliardë lekë.

Sipas INSTAT, gjatë periudhës janar-qershor, Shqipëria i rriti me 14% eksportet drejt Gjermanisë, me 12.2% drejt Turqisë dhe me 14.5% drejt Mbretërisë së Bashkuar.

Ndërsa, vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe, janë Italia, Kosova dhe Spanja.

Për sa i përket importeve sipas, INSTAT, gjatë këtij gjashtëmujori, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importeve, në krahasim me një vit më parë, janë Rusia me 43.5%, Mbretëria e Bashkuar me 167%) dhe Ukraina me 61.7%.

Importet nga Italia, Greqia dhe Turqia pësuan rënie. / ATA

Gjatë gjashtëmujorit të parë të këtij viti vendet me të cilët Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të eksporteve, në krahasim me një vit më parë, janë Gjermania Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar.

Referuar raportit mbi tregtinë e jashtme të publikuar nga Instituti i Statistikave (INSTAT), në gjashtëmujorin e parë 2020 eksportet e mallrave arritën vlerën 125 miliardë lekë dhe importet e mallrave arritën vlerën 271 miliardë lekë.

Sipas INSTAT, gjatë periudhës janar-qershor, Shqipëria i rriti me 14% eksportet drejt Gjermanisë, me 12.2% drejt Turqisë dhe me 14.5% drejt Mbretërisë së Bashkuar.

Ndërsa, vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe, janë Italia, Kosova dhe Spanja.

Për sa i përket importeve sipas, INSTAT, gjatë këtij gjashtëmujori, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importeve, në krahasim me një vit më parë, janë Rusia me 43.5%, Mbretëria e Bashkuar me 167%) dhe Ukraina me 61.7%.

Importet nga Italia, Greqia dhe Turqia pësuan rënie. / ATA