Foto e ditës / Shën Mitri, studentët shqiptarë të Institutit Ndërkombëtar 1920

E premte, 31 Korrik, 2020
E premte, 31 Korrik, 2020

Foto e ditës / Shën Mitri, studentët shqiptarë të Institutit Ndërkombëtar 1920

Foto e ditës / Shën Mitri, studentët shqiptarë të Institutit Ndërkombëtar 1920

Foto e ditës / Shën Mitri, studentët shqiptarë të Institutit Ndërkombëtar 1920