Mësuesit në Diasporë zgjedhin Këshillin e mësimit shqip

E shtunë, 20 Prill, 2024
E shtunë, 20 Prill, 2024

Mësuesit në Diasporë zgjedhin Këshillin e mësimit shqip

Mësues të shkollave shqipe në Diasporë, nga disa shtet kanë zhvilluar një takim online me fokus në iniciativa për Mësimin Plotësues në Gjuhën Shqipe.

Gjatë këtij diskutimi u konstatua se vijueshmëria në shkollat shqipe të nxënësve mërgimtarë-shqiptarë, jo vetëm që është e ultë, por mund të jetë rreziku i mundshëm për harrimin e gjuhës amtare të fëmijëve në Diasporë. Një nga shqetësimet që mësuesit shprehen është se brezi i dytë, ka njohuri bazike të gjuhës shqipe dhe nëse nuk intensifikohet puna e mësuesve shqiptar në shkollat e Diasporës, brezi i tretë,  nuk do ta flasin fare gjuhën e tyre të bukur, shqipe.

Pas diskutimeve të shumta dhe konstatimeve reale, në ato shtete ku jetojnë shqiptarët, u pa si i domosdoshëm informimi i prindërve shqiptarë, i institucioneve  dhe bashkëpunimi me  institucionet arsimore të të dyja shteteve, Shqipëri dhe Kosovë, që të kenë një kujdesje më të veçantë edhe të shtuar përpjekjet e organizuara me baza shkencore, për t’i ruajtur nga asimilimi fëmijët tanë mërgimtarë.

Këshillit të Mësimit Shqip për Diasporë diskutoi dhe për rëndësinë e këtij projekti madhor, që duhet mbështetur në reformimin e teksteve dhe metodave të mësimdhënies. Por, edhe si duhet të jetë një shkollë e fuqizuar dhe e mirë organizuar si faktor i domosdoshëm në nivelin e zhvillimit të gjuhës shqipe dhe një organizim i një mësimdhënie e unifikuar, e matshme dhe e koordinuar si një faktor i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në funksionimin e  mbrojtjes së gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar.

Gjithashtu Këshilli i Mësimit Shqip për Diasporën sugjeroi, që mësuesit e Diasporës të përfshihemi në hartimin e teksteve dhe zgjedhjet didaktike për t’i siguruar kompetencat e nevojshme gjuhësore dhe kulturore.

Qëllimi kryesor i këti takimi ishte krijimi i një ure bashkëpunimi të qëndrueshme mes të mësuesve shqiptarë, që jetojnë jashtë kufijve të trojeve shqiptare, me të gjithë bashkëkombësit në Diasporë.

Në kryesinë e Këshillit të Mësimit Shqip për Diasporë u zgjodhën Dr. Vaxhid Sejdiu, Kryetar,  Mira Shehu, nënkryetare dhe Teuta Tabaku.

 

Mësues të shkollave shqipe në Diasporë, nga disa shtet kanë zhvilluar një takim online me fokus në iniciativa për Mësimin Plotësues në Gjuhën Shqipe.

Gjatë këtij diskutimi u konstatua se vijueshmëria në shkollat shqipe të nxënësve mërgimtarë-shqiptarë, jo vetëm që është e ultë, por mund të jetë rreziku i mundshëm për harrimin e gjuhës amtare të fëmijëve në Diasporë. Një nga shqetësimet që mësuesit shprehen është se brezi i dytë, ka njohuri bazike të gjuhës shqipe dhe nëse nuk intensifikohet puna e mësuesve shqiptar në shkollat e Diasporës, brezi i tretë,  nuk do ta flasin fare gjuhën e tyre të bukur, shqipe.

Pas diskutimeve të shumta dhe konstatimeve reale, në ato shtete ku jetojnë shqiptarët, u pa si i domosdoshëm informimi i prindërve shqiptarë, i institucioneve  dhe bashkëpunimi me  institucionet arsimore të të dyja shteteve, Shqipëri dhe Kosovë, që të kenë një kujdesje më të veçantë edhe të shtuar përpjekjet e organizuara me baza shkencore, për t’i ruajtur nga asimilimi fëmijët tanë mërgimtarë.

Këshillit të Mësimit Shqip për Diasporë diskutoi dhe për rëndësinë e këtij projekti madhor, që duhet mbështetur në reformimin e teksteve dhe metodave të mësimdhënies. Por, edhe si duhet të jetë një shkollë e fuqizuar dhe e mirë organizuar si faktor i domosdoshëm në nivelin e zhvillimit të gjuhës shqipe dhe një organizim i një mësimdhënie e unifikuar, e matshme dhe e koordinuar si një faktor i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në funksionimin e  mbrojtjes së gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar.

Gjithashtu Këshilli i Mësimit Shqip për Diasporën sugjeroi, që mësuesit e Diasporës të përfshihemi në hartimin e teksteve dhe zgjedhjet didaktike për t’i siguruar kompetencat e nevojshme gjuhësore dhe kulturore.

Qëllimi kryesor i këti takimi ishte krijimi i një ure bashkëpunimi të qëndrueshme mes të mësuesve shqiptarë, që jetojnë jashtë kufijve të trojeve shqiptare, me të gjithë bashkëkombësit në Diasporë.

Në kryesinë e Këshillit të Mësimit Shqip për Diasporë u zgjodhën Dr. Vaxhid Sejdiu, Kryetar,  Mira Shehu, nënkryetare dhe Teuta Tabaku.

 

Mësues të shkollave shqipe në Diasporë, nga disa shtet kanë zhvilluar një takim online me fokus në iniciativa për Mësimin Plotësues në Gjuhën Shqipe.

Gjatë këtij diskutimi u konstatua se vijueshmëria në shkollat shqipe të nxënësve mërgimtarë-shqiptarë, jo vetëm që është e ultë, por mund të jetë rreziku i mundshëm për harrimin e gjuhës amtare të fëmijëve në Diasporë. Një nga shqetësimet që mësuesit shprehen është se brezi i dytë, ka njohuri bazike të gjuhës shqipe dhe nëse nuk intensifikohet puna e mësuesve shqiptar në shkollat e Diasporës, brezi i tretë,  nuk do ta flasin fare gjuhën e tyre të bukur, shqipe.

Pas diskutimeve të shumta dhe konstatimeve reale, në ato shtete ku jetojnë shqiptarët, u pa si i domosdoshëm informimi i prindërve shqiptarë, i institucioneve  dhe bashkëpunimi me  institucionet arsimore të të dyja shteteve, Shqipëri dhe Kosovë, që të kenë një kujdesje më të veçantë edhe të shtuar përpjekjet e organizuara me baza shkencore, për t’i ruajtur nga asimilimi fëmijët tanë mërgimtarë.

Këshillit të Mësimit Shqip për Diasporë diskutoi dhe për rëndësinë e këtij projekti madhor, që duhet mbështetur në reformimin e teksteve dhe metodave të mësimdhënies. Por, edhe si duhet të jetë një shkollë e fuqizuar dhe e mirë organizuar si faktor i domosdoshëm në nivelin e zhvillimit të gjuhës shqipe dhe një organizim i një mësimdhënie e unifikuar, e matshme dhe e koordinuar si një faktor i rëndësishëm dhe i domosdoshëm në funksionimin e  mbrojtjes së gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar.

Gjithashtu Këshilli i Mësimit Shqip për Diasporën sugjeroi, që mësuesit e Diasporës të përfshihemi në hartimin e teksteve dhe zgjedhjet didaktike për t’i siguruar kompetencat e nevojshme gjuhësore dhe kulturore.

Qëllimi kryesor i këti takimi ishte krijimi i një ure bashkëpunimi të qëndrueshme mes të mësuesve shqiptarë, që jetojnë jashtë kufijve të trojeve shqiptare, me të gjithë bashkëkombësit në Diasporë.

Në kryesinë e Këshillit të Mësimit Shqip për Diasporë u zgjodhën Dr. Vaxhid Sejdiu, Kryetar,  Mira Shehu, nënkryetare dhe Teuta Tabaku.