Edhe muslimanët i përkasin Gjermanisë dhe Europës

E shtunë, 20 Prill, 2024
E shtunë, 20 Prill, 2024

Edhe muslimanët i përkasin Gjermanisë dhe Europës

BE bashkë me Norvegjinë dhe Zvicrën që numëronte në 2010 rreth 405 milionë banorë, ndër to 18,2 milionë myslimanë ose 4,5 % të gjithë kësaj popullise deri në 2030 pritet që numri i myslimanëve të rritet në 32,8 milionë ose në 8,1% të të gjithë popullsisë. Në Gjermani ekziston liria fetare – kushdo që i përmbahet ligjit lejohet të besojë dhe të bëjë siç i pëlqen. Ajo që nuk funksionon është islamizmi radikal, por ky është një problem kriminal, jo fetar. Myslimanët shpesh janë viktimë e pamjeve të kufizuara nga jeta e tyre. Mediat më shumë pasqyrojnë probleme e konflikte se histori suksesi për njerëzit që i takojnë ketij besimi. Pas sulmeve të 11 Shtatorit në Nju Jork, bota pati një konfigurim të ri, ku një rol të rëndësishëm luajti edhe media.”Të mirët dhe të këqinjtë“, ishte termi i ri dhe që u përdor për të theksuar ndryshimin midis botës së krishterë perëndimore dhe botës orientale”.

Pas sulmeve te fundit ne Bruksel apo Paris ka një panik të madh mbi numrin e refugjatëve myslimanë që po strehohen ne Europe. Por realiteti hedh poshtë edhe „Mitin“e ngritur për një „shumicë myslimane“ që do të dominojë në Gjermani apo kontinentin tone në të ardhmen. Shume studjues me të drejtë e quajnë „Propagandë të rreme“.

Sepse faktet flasin ndryshe:

Aktualisht në Gjermani (sipas statistikave zyrtare) jetojnë më shumë se 4,5milionë mylimanë (në 1972 kishte rreth 500 mijë). Ky numër përbën gati 5,5% të popullsisë gjermane prej 81.1 milionë banorë. Dy milionë nga këta myslimanë janë qytetarë gjermanë (me pashaportë gjermane). Nderkohe që popullsia gjermane perbehet nga 30% katolike dhe 61% protestante. Në gjithë Gjermaninë ka rreth 2.450 xhamia, por edhe më shumë se 45.000 kisha. Sipas studiuesve, deri në 2030, numri i myslimanëve në Gjermani do të arrijë mbi 7, 5 % të popullsisë. Në Britaninë e Madhe në 2030 pritet që numri i mysimanëve të arrijë në 5,6 milionë ose në 8,2 %. Në Francë numri i myslimanëv pritet të arrijë në 6,9 milionë ose në 10,3 % të popullsisë. Ndërkohë BE bashkë me Norvegjinë dhe Zvicrën që numëronte në 2010 rreth 405 milionë banorë, ndër to 18,2 milionë myslimanë ose 4,5 % të gjithë kësaj popullise deri në 2030 pritet që numri i myslimanëve të rritet në 32,8 milionë ose në 8,1% të të gjithë popullsisë.

Të luftosh terrositët, islamistët radikale kudo ku ndodhen nuk do të thotë të jesh kundër njerëzve të besimit mysliman. Terrorizmi nuk ka lidhje me fenë myslimane. Terroristët përmes sulmeve të tyre duan po ashtu të krijojnë një klimë armiqësore për vetë myslimanët. I ashtuquajturi shtet islamik IS apo xhihadizmi spekullojne përmes „filozofisë së tyre strategjike“ per te justifikuar pushtetin e tyre kundër kulturës dhe demokracisë perëndimore.

Sipas eksperteve, studiuesve te fese, egziston vetëm një fe islame. Pra, ne botë ka vetëm 1.6 miliardë muslimanë, ka shiitë dhe sunitë, sufitë dhe alevitë. Ka realitete myslimane me të gjitha problemet brenda tyre – dhe një deficit të madh informimi per kaq shumë njerëz të cilët i perkasin fesë islame. Sepse në dallim nga mendimet akademike në politikë dhe media, shumica e njerëzve nuk kanë një ide të diferencuar mbi rrymat, që ekzistojnë brenda fesë islame. Meqenëse feja islame ka qenë gjithmonë një fëmijë i epokës së vet dhe teologjia islamike është një produkt i pushtetit politik, shteti dhe shoqëria duhet të bëjnë gjithçka, që europianizimi i islamit të shpejtohet.

Fundja, edhe muslimanët i përkasin Gjermanisë apo Europës sepse ata jetojnë këtu, kanë lindur këtu, sikurse katolikët, protestantët, ateistët qe i përkasin Gjermanise apo Europës.

BE bashkë me Norvegjinë dhe Zvicrën që numëronte në 2010 rreth 405 milionë banorë, ndër to 18,2 milionë myslimanë ose 4,5 % të gjithë kësaj popullise deri në 2030 pritet që numri i myslimanëve të rritet në 32,8 milionë ose në 8,1% të të gjithë popullsisë. Në Gjermani ekziston liria fetare – kushdo që i përmbahet ligjit lejohet të besojë dhe të bëjë siç i pëlqen. Ajo që nuk funksionon është islamizmi radikal, por ky është një problem kriminal, jo fetar. Myslimanët shpesh janë viktimë e pamjeve të kufizuara nga jeta e tyre. Mediat më shumë pasqyrojnë probleme e konflikte se histori suksesi për njerëzit që i takojnë ketij besimi. Pas sulmeve të 11 Shtatorit në Nju Jork, bota pati një konfigurim të ri, ku një rol të rëndësishëm luajti edhe media.”Të mirët dhe të këqinjtë“, ishte termi i ri dhe që u përdor për të theksuar ndryshimin midis botës së krishterë perëndimore dhe botës orientale”.

Pas sulmeve te fundit ne Bruksel apo Paris ka një panik të madh mbi numrin e refugjatëve myslimanë që po strehohen ne Europe. Por realiteti hedh poshtë edhe „Mitin“e ngritur për një „shumicë myslimane“ që do të dominojë në Gjermani apo kontinentin tone në të ardhmen. Shume studjues me të drejtë e quajnë „Propagandë të rreme“.

Sepse faktet flasin ndryshe:

Aktualisht në Gjermani (sipas statistikave zyrtare) jetojnë më shumë se 4,5milionë mylimanë (në 1972 kishte rreth 500 mijë). Ky numër përbën gati 5,5% të popullsisë gjermane prej 81.1 milionë banorë. Dy milionë nga këta myslimanë janë qytetarë gjermanë (me pashaportë gjermane). Nderkohe që popullsia gjermane perbehet nga 30% katolike dhe 61% protestante. Në gjithë Gjermaninë ka rreth 2.450 xhamia, por edhe më shumë se 45.000 kisha. Sipas studiuesve, deri në 2030, numri i myslimanëve në Gjermani do të arrijë mbi 7, 5 % të popullsisë. Në Britaninë e Madhe në 2030 pritet që numri i mysimanëve të arrijë në 5,6 milionë ose në 8,2 %. Në Francë numri i myslimanëv pritet të arrijë në 6,9 milionë ose në 10,3 % të popullsisë. Ndërkohë BE bashkë me Norvegjinë dhe Zvicrën që numëronte në 2010 rreth 405 milionë banorë, ndër to 18,2 milionë myslimanë ose 4,5 % të gjithë kësaj popullise deri në 2030 pritet që numri i myslimanëve të rritet në 32,8 milionë ose në 8,1% të të gjithë popullsisë.

Të luftosh terrositët, islamistët radikale kudo ku ndodhen nuk do të thotë të jesh kundër njerëzve të besimit mysliman. Terrorizmi nuk ka lidhje me fenë myslimane. Terroristët përmes sulmeve të tyre duan po ashtu të krijojnë një klimë armiqësore për vetë myslimanët. I ashtuquajturi shtet islamik IS apo xhihadizmi spekullojne përmes „filozofisë së tyre strategjike“ per te justifikuar pushtetin e tyre kundër kulturës dhe demokracisë perëndimore.

Sipas eksperteve, studiuesve te fese, egziston vetëm një fe islame. Pra, ne botë ka vetëm 1.6 miliardë muslimanë, ka shiitë dhe sunitë, sufitë dhe alevitë. Ka realitete myslimane me të gjitha problemet brenda tyre – dhe një deficit të madh informimi per kaq shumë njerëz të cilët i perkasin fesë islame. Sepse në dallim nga mendimet akademike në politikë dhe media, shumica e njerëzve nuk kanë një ide të diferencuar mbi rrymat, që ekzistojnë brenda fesë islame. Meqenëse feja islame ka qenë gjithmonë një fëmijë i epokës së vet dhe teologjia islamike është një produkt i pushtetit politik, shteti dhe shoqëria duhet të bëjnë gjithçka, që europianizimi i islamit të shpejtohet.

Fundja, edhe muslimanët i përkasin Gjermanisë apo Europës sepse ata jetojnë këtu, kanë lindur këtu, sikurse katolikët, protestantët, ateistët qe i përkasin Gjermanise apo Europës.

BE bashkë me Norvegjinë dhe Zvicrën që numëronte në 2010 rreth 405 milionë banorë, ndër to 18,2 milionë myslimanë ose 4,5 % të gjithë kësaj popullise deri në 2030 pritet që numri i myslimanëve të rritet në 32,8 milionë ose në 8,1% të të gjithë popullsisë. Në Gjermani ekziston liria fetare – kushdo që i përmbahet ligjit lejohet të besojë dhe të bëjë siç i pëlqen. Ajo që nuk funksionon është islamizmi radikal, por ky është një problem kriminal, jo fetar. Myslimanët shpesh janë viktimë e pamjeve të kufizuara nga jeta e tyre. Mediat më shumë pasqyrojnë probleme e konflikte se histori suksesi për njerëzit që i takojnë ketij besimi. Pas sulmeve të 11 Shtatorit në Nju Jork, bota pati një konfigurim të ri, ku një rol të rëndësishëm luajti edhe media.”Të mirët dhe të këqinjtë“, ishte termi i ri dhe që u përdor për të theksuar ndryshimin midis botës së krishterë perëndimore dhe botës orientale”.

Pas sulmeve te fundit ne Bruksel apo Paris ka një panik të madh mbi numrin e refugjatëve myslimanë që po strehohen ne Europe. Por realiteti hedh poshtë edhe „Mitin“e ngritur për një „shumicë myslimane“ që do të dominojë në Gjermani apo kontinentin tone në të ardhmen. Shume studjues me të drejtë e quajnë „Propagandë të rreme“.

Sepse faktet flasin ndryshe:

Aktualisht në Gjermani (sipas statistikave zyrtare) jetojnë më shumë se 4,5milionë mylimanë (në 1972 kishte rreth 500 mijë). Ky numër përbën gati 5,5% të popullsisë gjermane prej 81.1 milionë banorë. Dy milionë nga këta myslimanë janë qytetarë gjermanë (me pashaportë gjermane). Nderkohe që popullsia gjermane perbehet nga 30% katolike dhe 61% protestante. Në gjithë Gjermaninë ka rreth 2.450 xhamia, por edhe më shumë se 45.000 kisha. Sipas studiuesve, deri në 2030, numri i myslimanëve në Gjermani do të arrijë mbi 7, 5 % të popullsisë. Në Britaninë e Madhe në 2030 pritet që numri i mysimanëve të arrijë në 5,6 milionë ose në 8,2 %. Në Francë numri i myslimanëv pritet të arrijë në 6,9 milionë ose në 10,3 % të popullsisë. Ndërkohë BE bashkë me Norvegjinë dhe Zvicrën që numëronte në 2010 rreth 405 milionë banorë, ndër to 18,2 milionë myslimanë ose 4,5 % të gjithë kësaj popullise deri në 2030 pritet që numri i myslimanëve të rritet në 32,8 milionë ose në 8,1% të të gjithë popullsisë.

Të luftosh terrositët, islamistët radikale kudo ku ndodhen nuk do të thotë të jesh kundër njerëzve të besimit mysliman. Terrorizmi nuk ka lidhje me fenë myslimane. Terroristët përmes sulmeve të tyre duan po ashtu të krijojnë një klimë armiqësore për vetë myslimanët. I ashtuquajturi shtet islamik IS apo xhihadizmi spekullojne përmes „filozofisë së tyre strategjike“ per te justifikuar pushtetin e tyre kundër kulturës dhe demokracisë perëndimore.

Sipas eksperteve, studiuesve te fese, egziston vetëm një fe islame. Pra, ne botë ka vetëm 1.6 miliardë muslimanë, ka shiitë dhe sunitë, sufitë dhe alevitë. Ka realitete myslimane me të gjitha problemet brenda tyre – dhe një deficit të madh informimi per kaq shumë njerëz të cilët i perkasin fesë islame. Sepse në dallim nga mendimet akademike në politikë dhe media, shumica e njerëzve nuk kanë një ide të diferencuar mbi rrymat, që ekzistojnë brenda fesë islame. Meqenëse feja islame ka qenë gjithmonë një fëmijë i epokës së vet dhe teologjia islamike është një produkt i pushtetit politik, shteti dhe shoqëria duhet të bëjnë gjithçka, që europianizimi i islamit të shpejtohet.

Fundja, edhe muslimanët i përkasin Gjermanisë apo Europës sepse ata jetojnë këtu, kanë lindur këtu, sikurse katolikët, protestantët, ateistët qe i përkasin Gjermanise apo Europës.