Kanada/ Komuniteti shqiptar përfshihet tek fondet e ndihmave nga qeveria kandeze

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

Kanada/ Komuniteti shqiptar përfshihet tek fondet e ndihmave nga qeveria kandeze

Shoqata e Bashkësisë Shqiptare Kanadeze, ka zhvilluar një konferencë virtuale me ministrin për Familje, Fëmijë dhe Zhvillim Social të qeverisë kanadeze z. Ahmed Hussen. Gjatë kçtij takimi virtual qeveria kanadeze shprehu mbështetjen për komunitetin shqiptar atje, duke theksuar se masat e mara nga qeveria kanadeze në këtë periudhë krize vlejnë edhe për komunitetin shqiptar atje.

Në njoftimin e shoqatës jepet informacioni se këto fonde do të jenë të disponueshme për organizatat kombëtare, rajonale dhe lokale në të gjithë Kanadanë që kanë qasje tek komunitetet që po përjetojnë pasiguri ushqimore.

Ndërsa blerja, transporti, shpërndarja e ushqimit dhe gjërave të tjera themelore mund të bëhen nga këto organizata me marrjen e fondeve. Gjithashtu bëhet thirrja që gjatë shpërndarjes së ndihmave mbrojtja të jetë maksimale dhe me vendosjen e detyrueshme të maskave nga ana e punonjësve të caktuar për këtë punë.

Gjatë komunikimit virtual ministri Hussein, njoftoi se të gjithë prindërit që marrin të ardhura për fëmijë, duhet të shlyejnë taksat për vitin paraprak, për të përfituar ngritjen e shumës deri në 300 dollarë, në muajin maj, 2020.

Shoqata e Bashkësisë Shqiptare Kanadeze, ka zhvilluar një konferencë virtuale me ministrin për Familje, Fëmijë dhe Zhvillim Social të qeverisë kanadeze z. Ahmed Hussen. Gjatë kçtij takimi virtual qeveria kanadeze shprehu mbështetjen për komunitetin shqiptar atje, duke theksuar se masat e mara nga qeveria kanadeze në këtë periudhë krize vlejnë edhe për komunitetin shqiptar atje.

Në njoftimin e shoqatës jepet informacioni se këto fonde do të jenë të disponueshme për organizatat kombëtare, rajonale dhe lokale në të gjithë Kanadanë që kanë qasje tek komunitetet që po përjetojnë pasiguri ushqimore.

Ndërsa blerja, transporti, shpërndarja e ushqimit dhe gjërave të tjera themelore mund të bëhen nga këto organizata me marrjen e fondeve. Gjithashtu bëhet thirrja që gjatë shpërndarjes së ndihmave mbrojtja të jetë maksimale dhe me vendosjen e detyrueshme të maskave nga ana e punonjësve të caktuar për këtë punë.

Gjatë komunikimit virtual ministri Hussein, njoftoi se të gjithë prindërit që marrin të ardhura për fëmijë, duhet të shlyejnë taksat për vitin paraprak, për të përfituar ngritjen e shumës deri në 300 dollarë, në muajin maj, 2020.

Shoqata e Bashkësisë Shqiptare Kanadeze, ka zhvilluar një konferencë virtuale me ministrin për Familje, Fëmijë dhe Zhvillim Social të qeverisë kanadeze z. Ahmed Hussen. Gjatë kçtij takimi virtual qeveria kanadeze shprehu mbështetjen për komunitetin shqiptar atje, duke theksuar se masat e mara nga qeveria kanadeze në këtë periudhë krize vlejnë edhe për komunitetin shqiptar atje.

Në njoftimin e shoqatës jepet informacioni se këto fonde do të jenë të disponueshme për organizatat kombëtare, rajonale dhe lokale në të gjithë Kanadanë që kanë qasje tek komunitetet që po përjetojnë pasiguri ushqimore.

Ndërsa blerja, transporti, shpërndarja e ushqimit dhe gjërave të tjera themelore mund të bëhen nga këto organizata me marrjen e fondeve. Gjithashtu bëhet thirrja që gjatë shpërndarjes së ndihmave mbrojtja të jetë maksimale dhe me vendosjen e detyrueshme të maskave nga ana e punonjësve të caktuar për këtë punë.

Gjatë komunikimit virtual ministri Hussein, njoftoi se të gjithë prindërit që marrin të ardhura për fëmijë, duhet të shlyejnë taksat për vitin paraprak, për të përfituar ngritjen e shumës deri në 300 dollarë, në muajin maj, 2020.