Kroaci / 125 vjet nga lindja e autorit arbëresh Josip Rela

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

Kroaci / 125 vjet nga lindja e autorit arbëresh Josip Rela

Kujtojmë sot me rastin e 125-vjetorit të lindjes dramaturgun dhe poetin Josif Rela. Ai lindi me 16 prill 1895 në fshatin Arbënesh pranë Zarës (Kroaci). Kreu shkollën normale dhe punoi si mësues. Veprimtarinë letrare e nisi në vitet ’20, shkroi në të folmen e Arbëneshit drama, komedi dhe vjersha me problematikë patriotike e shoqërore. Ai i këndoi gjuhës dhe zakoneve arbëreshe, bëri thirrje që të ruheshin traditat e të parëve, shprehu pakënaqësinë ndaj realitetit të kohës.


Vepra e tij më e shquar është drama “Nita”, me subjekt shpërnguljen e Arbëreshëve prej Shqipërisë në shek. XVIII,  një pjesë të dramës mund ta lexoni këtu.

Gjithashtu, ai shkroi melodramën “Martesa”, në të cilën pasqyrohet jeta e Arbëreshëve me doket karakteristike. Krijimtaria letrare e Relës u botua kryesisht në shtypin e Kosovës. Më 1968 dolën në Prishtinë dy vëllime me shkrime të tij, ndërsa më 1979 u botua në Tiranë drama “Nita”

Kujtojmë sot me rastin e 125-vjetorit të lindjes dramaturgun dhe poetin Josif Rela. Ai lindi me 16 prill 1895 në fshatin Arbënesh pranë Zarës (Kroaci). Kreu shkollën normale dhe punoi si mësues. Veprimtarinë letrare e nisi në vitet ’20, shkroi në të folmen e Arbëneshit drama, komedi dhe vjersha me problematikë patriotike e shoqërore. Ai i këndoi gjuhës dhe zakoneve arbëreshe, bëri thirrje që të ruheshin traditat e të parëve, shprehu pakënaqësinë ndaj realitetit të kohës.


Vepra e tij më e shquar është drama “Nita”, me subjekt shpërnguljen e Arbëreshëve prej Shqipërisë në shek. XVIII,  një pjesë të dramës mund ta lexoni këtu.

Gjithashtu, ai shkroi melodramën “Martesa”, në të cilën pasqyrohet jeta e Arbëreshëve me doket karakteristike. Krijimtaria letrare e Relës u botua kryesisht në shtypin e Kosovës. Më 1968 dolën në Prishtinë dy vëllime me shkrime të tij, ndërsa më 1979 u botua në Tiranë drama “Nita”

Kujtojmë sot me rastin e 125-vjetorit të lindjes dramaturgun dhe poetin Josif Rela. Ai lindi me 16 prill 1895 në fshatin Arbënesh pranë Zarës (Kroaci). Kreu shkollën normale dhe punoi si mësues. Veprimtarinë letrare e nisi në vitet ’20, shkroi në të folmen e Arbëneshit drama, komedi dhe vjersha me problematikë patriotike e shoqërore. Ai i këndoi gjuhës dhe zakoneve arbëreshe, bëri thirrje që të ruheshin traditat e të parëve, shprehu pakënaqësinë ndaj realitetit të kohës.


Vepra e tij më e shquar është drama “Nita”, me subjekt shpërnguljen e Arbëreshëve prej Shqipërisë në shek. XVIII,  një pjesë të dramës mund ta lexoni këtu.

Gjithashtu, ai shkroi melodramën “Martesa”, në të cilën pasqyrohet jeta e Arbëreshëve me doket karakteristike. Krijimtaria letrare e Relës u botua kryesisht në shtypin e Kosovës. Më 1968 dolën në Prishtinë dy vëllime me shkrime të tij, ndërsa më 1979 u botua në Tiranë drama “Nita”