Zvicër / Shtyhet për në vjeshtë Kuvendi i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

Zvicër / Shtyhet për në vjeshtë Kuvendi i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare

Shtyhet takimi i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër. Kryetari i Nderit të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër, Fehmi Fetahi, në kuadër të aktiviteteve të shumta të Rrjetit u takua në Langenthal, me Kryetarin e RRBShZ, Qamil Isufi dhe me anëtarin e Kryesisë së këtij Rrjeti, Isa Zeqiraj.

Lajmi u bë i ditur pas takimit, pasi u analizua puna e deritanishme, duke pasur parasysh situatën aktuale të shkaktuar nga pandemia COVID-19, u mor vendim që Kuvendi i rregullt zgjedhor i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër të mbahet në vjeshtë, pikërisht më 19 shtator 2020.

U shprehën se vendi dhe ora do të komunikohen me kohë. Pjesëmarrësit u dakorduan që kontaktet me grupet e interesuara të afaristëve shqiptarë si dhe përgatitjet për një Kuvend të suksesshëm të nisin që tani.

Rrjeti i  Bizneseve Shqiptare në Zvicër ka organizuar disa vizita dhe  takime në Kosovë, “Biznes për biznesin” që kanë reflektuar pozitivisht dhe me sukses. Shumë mallra tashmë janë eksportuar nga Kosova në Zvicër. Janë realizuar edhe disa investime të vogla, por që kanë rezultuar me punësime në Kosovë.

“Kur jemi te të huajt, duhet të kuptojmë se në mesin e tyre ka hezitime për të realizuar investime serioze në një treg prej 2 milionë banorësh, çfarë është Kosova. Atyre u nevojitet një treg prej së paku 6-7 milionë banorësh dhe për këtë duhet të fusin në kombinim edhe regjionin. Gjegjësisht, krahas Kosovës, t’i lidhim në treg edhe Shqipërinë, Maqedoninë apo edhe Malin e Zi. Në këtë aspekt them se ka nevojë për krijimin e kushteve edhe më të mira për investitorët e huaj që të mos i lëmë të anashkalojnë Kosovën”, ka deklaruar Fehmi Fetahu.

Burimi origjinal, këtu :

Shtyhet takimi i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër. Kryetari i Nderit të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër, Fehmi Fetahi, në kuadër të aktiviteteve të shumta të Rrjetit u takua në Langenthal, me Kryetarin e RRBShZ, Qamil Isufi dhe me anëtarin e Kryesisë së këtij Rrjeti, Isa Zeqiraj.

Lajmi u bë i ditur pas takimit, pasi u analizua puna e deritanishme, duke pasur parasysh situatën aktuale të shkaktuar nga pandemia COVID-19, u mor vendim që Kuvendi i rregullt zgjedhor i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër të mbahet në vjeshtë, pikërisht më 19 shtator 2020.

U shprehën se vendi dhe ora do të komunikohen me kohë. Pjesëmarrësit u dakorduan që kontaktet me grupet e interesuara të afaristëve shqiptarë si dhe përgatitjet për një Kuvend të suksesshëm të nisin që tani.

Rrjeti i  Bizneseve Shqiptare në Zvicër ka organizuar disa vizita dhe  takime në Kosovë, “Biznes për biznesin” që kanë reflektuar pozitivisht dhe me sukses. Shumë mallra tashmë janë eksportuar nga Kosova në Zvicër. Janë realizuar edhe disa investime të vogla, por që kanë rezultuar me punësime në Kosovë.

“Kur jemi te të huajt, duhet të kuptojmë se në mesin e tyre ka hezitime për të realizuar investime serioze në një treg prej 2 milionë banorësh, çfarë është Kosova. Atyre u nevojitet një treg prej së paku 6-7 milionë banorësh dhe për këtë duhet të fusin në kombinim edhe regjionin. Gjegjësisht, krahas Kosovës, t’i lidhim në treg edhe Shqipërinë, Maqedoninë apo edhe Malin e Zi. Në këtë aspekt them se ka nevojë për krijimin e kushteve edhe më të mira për investitorët e huaj që të mos i lëmë të anashkalojnë Kosovën”, ka deklaruar Fehmi Fetahu.

Burimi origjinal, këtu :

Shtyhet takimi i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër. Kryetari i Nderit të Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër, Fehmi Fetahi, në kuadër të aktiviteteve të shumta të Rrjetit u takua në Langenthal, me Kryetarin e RRBShZ, Qamil Isufi dhe me anëtarin e Kryesisë së këtij Rrjeti, Isa Zeqiraj.

Lajmi u bë i ditur pas takimit, pasi u analizua puna e deritanishme, duke pasur parasysh situatën aktuale të shkaktuar nga pandemia COVID-19, u mor vendim që Kuvendi i rregullt zgjedhor i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër të mbahet në vjeshtë, pikërisht më 19 shtator 2020.

U shprehën se vendi dhe ora do të komunikohen me kohë. Pjesëmarrësit u dakorduan që kontaktet me grupet e interesuara të afaristëve shqiptarë si dhe përgatitjet për një Kuvend të suksesshëm të nisin që tani.

Rrjeti i  Bizneseve Shqiptare në Zvicër ka organizuar disa vizita dhe  takime në Kosovë, “Biznes për biznesin” që kanë reflektuar pozitivisht dhe me sukses. Shumë mallra tashmë janë eksportuar nga Kosova në Zvicër. Janë realizuar edhe disa investime të vogla, por që kanë rezultuar me punësime në Kosovë.

“Kur jemi te të huajt, duhet të kuptojmë se në mesin e tyre ka hezitime për të realizuar investime serioze në një treg prej 2 milionë banorësh, çfarë është Kosova. Atyre u nevojitet një treg prej së paku 6-7 milionë banorësh dhe për këtë duhet të fusin në kombinim edhe regjionin. Gjegjësisht, krahas Kosovës, t’i lidhim në treg edhe Shqipërinë, Maqedoninë apo edhe Malin e Zi. Në këtë aspekt them se ka nevojë për krijimin e kushteve edhe më të mira për investitorët e huaj që të mos i lëmë të anashkalojnë Kosovën”, ka deklaruar Fehmi Fetahu.

Burimi origjinal, këtu :