KESH: “Rezervat energjitike të mjaftueshme, prodhimi vijon normalisht”

E hënë, 18 Janar, 2021
E hënë, 18 Janar, 2021

KESH: “Rezervat energjitike të mjaftueshme, prodhimi vijon normalisht”

Korporata Elektroenergjetike Shqipëtare ka njoftuar se prodhimi i energjisë vazhdon në kushte normale. Administratori z.Benet Beci ka shpejguar se për stafin janë marrë të gjtihë masat e rekomanduara nga qeveria për tu mbrojtur nga COVID-19.

Në këtë mënyrë janë siguruar materialet e nevojshme dhe se rezervat energjetike elektrike janë të mjatueshme:

Njoftimi i plotë:

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, si e vetmja kompani publike për prodhimin e energjisë elektrike në vend, pas situatës së krijuar si pasojë e pandemisë COVID 19, ka marrë të gjitha masat për të vijuar me kapacitet të plotë, për të siguruar energjinë e nevojshme në këto ditë të vështira për të gjithë.

Gjithashtu janë marrë të gjitha masat në zbatim të udhezimeve të Institutit të Shendetit Publik, Ministrisë së Shëndetësisë si dhe Sekretariatit të Energjisë, me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit si dhe sigurimin e shëndetit të të gjithë punonjësve dhe familjarëve të tyre në të tre Hidrocentralet në administrim të KESH.

Në zbatim të planit të masave të miratuar si pasojë e shpalljes së pandemisë, të gjithë strukturat e KESH sh.a po vijojnë punën në përmbushje të të gjitha detyrimeve dhe në përgjigje të kërkesës së sistemit energjitik. Në një komunikim me Administratorin e KESH sh.a, z. Benet Beci, bën më dije se po vijon pa ndërprerje prodhimi në të tre hidrocentralet e kaskadës se lumit Drin, ku janë marrë të gjitha masat e nevojshme, duke siguruar staf të domosdoshëm për cdo turn përgjatë 24h, aktualisht janë në detyrë 257 punonjës, konkretisht 63 punonjës në HEC Fierzë, 101 punonjës në HEC Koman, 88 në HEC Vau i Dejës si dhe 5 punonjës në Dispeceri të ndarë sipas turneve.

Gjithashtu janë siguruar pajisje e materiale mbrojtëse si maska, doreza dhe solucione për higjenen si dhe kryerjen e desinfektimit të të gjithë ambjenteve të punës. Falë masave të marra si dhe zbatimit rigoroz të tyre nga ana e personelit të hidrocentraleve, deri tani nuk kemi asnjë punonjës të dyshuar me COVID 19.

Për sa i përket prurjeve dhe prodhimit të Hidrocentraleve gjatë 24 orëve të fundit, rezulton të kemi rreth 160 m3/s, duke siguruar një prodhim ditor rreth 7.000 MW/ditë. Rezerva energjetike është 889 Gh, ose 157 GWh më shumë se mesatarja shumëvjecare dhe 325 GWh më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Niveli i ujit në Hidrocentralin e Fierzës sot shënon 284 metra, rreth 11 metra më shumë se një vit më pare. Sigurojmë të gjithë qytetarët që do të vijojmë të prodhojmë energjinë e domosdoshme e pa ndërprerje për gjatë gjithë periudhës së pandemisë Covid 19.

Burimi origjinal, këtu:

Korporata Elektroenergjetike Shqipëtare ka njoftuar se prodhimi i energjisë vazhdon në kushte normale. Administratori z.Benet Beci ka shpejguar se për stafin janë marrë të gjtihë masat e rekomanduara nga qeveria për tu mbrojtur nga COVID-19.

Në këtë mënyrë janë siguruar materialet e nevojshme dhe se rezervat energjetike elektrike janë të mjatueshme:

Njoftimi i plotë:

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, si e vetmja kompani publike për prodhimin e energjisë elektrike në vend, pas situatës së krijuar si pasojë e pandemisë COVID 19, ka marrë të gjitha masat për të vijuar me kapacitet të plotë, për të siguruar energjinë e nevojshme në këto ditë të vështira për të gjithë.

Gjithashtu janë marrë të gjitha masat në zbatim të udhezimeve të Institutit të Shendetit Publik, Ministrisë së Shëndetësisë si dhe Sekretariatit të Energjisë, me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit si dhe sigurimin e shëndetit të të gjithë punonjësve dhe familjarëve të tyre në të tre Hidrocentralet në administrim të KESH.

Në zbatim të planit të masave të miratuar si pasojë e shpalljes së pandemisë, të gjithë strukturat e KESH sh.a po vijojnë punën në përmbushje të të gjitha detyrimeve dhe në përgjigje të kërkesës së sistemit energjitik. Në një komunikim me Administratorin e KESH sh.a, z. Benet Beci, bën më dije se po vijon pa ndërprerje prodhimi në të tre hidrocentralet e kaskadës se lumit Drin, ku janë marrë të gjitha masat e nevojshme, duke siguruar staf të domosdoshëm për cdo turn përgjatë 24h, aktualisht janë në detyrë 257 punonjës, konkretisht 63 punonjës në HEC Fierzë, 101 punonjës në HEC Koman, 88 në HEC Vau i Dejës si dhe 5 punonjës në Dispeceri të ndarë sipas turneve.

Gjithashtu janë siguruar pajisje e materiale mbrojtëse si maska, doreza dhe solucione për higjenen si dhe kryerjen e desinfektimit të të gjithë ambjenteve të punës. Falë masave të marra si dhe zbatimit rigoroz të tyre nga ana e personelit të hidrocentraleve, deri tani nuk kemi asnjë punonjës të dyshuar me COVID 19.

Për sa i përket prurjeve dhe prodhimit të Hidrocentraleve gjatë 24 orëve të fundit, rezulton të kemi rreth 160 m3/s, duke siguruar një prodhim ditor rreth 7.000 MW/ditë. Rezerva energjetike është 889 Gh, ose 157 GWh më shumë se mesatarja shumëvjecare dhe 325 GWh më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Niveli i ujit në Hidrocentralin e Fierzës sot shënon 284 metra, rreth 11 metra më shumë se një vit më pare. Sigurojmë të gjithë qytetarët që do të vijojmë të prodhojmë energjinë e domosdoshme e pa ndërprerje për gjatë gjithë periudhës së pandemisë Covid 19.

Burimi origjinal, këtu: