Sa të aftë jemi të përballojmë emergjencën? – Berzh publikon raportin, Shqipëria mirë me sistemin financiar, keq me turizmin

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

Sa të aftë jemi të përballojmë emergjencën? – Berzh publikon raportin, Shqipëria mirë me sistemin financiar, keq me turizmin

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvilim ka zhvilluar dhe publikuar një mënyre të re monitorimi për të vlerësuar aftësinë e secilit shtet në rajonin që mbulon, për të përballuar impaktin e pandemisë covid-19.  Ky sistem i ri monitorimi nga Berzh vjen në një kohë që pandemia po vendos sistemet shëndetësore të shumë vendeve të botës nën një stres të jashtëzakonshëm, dhe në një kohë që masat parandaluese po dëmtojnë rëndë ofertën dhe kërkesën.

Vlerësimi i bankës për këto shtete bëhet duke u bazuar në 10 shtylla kryesore, ku i jepet një notë elasticitetit të secilës, nga e ulët, në të moderuar dhe në të lartë. Niveli i ulët i elasticitetit tregon se ai vend nuk është i aftë ta përballojë si duhet emergjencën në atë fushë të caktuar. Por si vlerësohet Shqipëria? ( high ) Vendi ynë vlerësohet maksimalisht në 5 shtylla, nga 10, në atë të tregtisë me pakicë, çmimit të lëndëve të para, zinxhirit global të vlerave, remitancave, si dhe forcës së sistemit financiar. Të gjitha këto shtylla duket se janë pikat e forta të Shqipërisë për të përballuaar emergjencën, duke i dhënë një dorë ekonomisë në kohë të tila. ( moderate ) Shpenzimet për sistemin shëndetësor publik, “shock-u” i tregut të punës si dhe hapësira për politika fiskale, vlerësohen me një nivel elasticiteti të moderuar nga Berzh.

Nga ana tjetër, dy shtylla duket se do të jenë më problematiket. ( low )Ajo që i referohet numrit të mjekëve për 100 mijë njerëz, si dhe turizmi, vlerësohen me një nivel elasticiteti të ulët, çka tregon se edhe fokusi i politikave qeveritare duhet të jetë pikërisht në këto dy drejtime.

Burimi origjinal, këtu:

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvilim ka zhvilluar dhe publikuar një mënyre të re monitorimi për të vlerësuar aftësinë e secilit shtet në rajonin që mbulon, për të përballuar impaktin e pandemisë covid-19.  Ky sistem i ri monitorimi nga Berzh vjen në një kohë që pandemia po vendos sistemet shëndetësore të shumë vendeve të botës nën një stres të jashtëzakonshëm, dhe në një kohë që masat parandaluese po dëmtojnë rëndë ofertën dhe kërkesën.

Vlerësimi i bankës për këto shtete bëhet duke u bazuar në 10 shtylla kryesore, ku i jepet një notë elasticitetit të secilës, nga e ulët, në të moderuar dhe në të lartë. Niveli i ulët i elasticitetit tregon se ai vend nuk është i aftë ta përballojë si duhet emergjencën në atë fushë të caktuar. Por si vlerësohet Shqipëria? ( high ) Vendi ynë vlerësohet maksimalisht në 5 shtylla, nga 10, në atë të tregtisë me pakicë, çmimit të lëndëve të para, zinxhirit global të vlerave, remitancave, si dhe forcës së sistemit financiar. Të gjitha këto shtylla duket se janë pikat e forta të Shqipërisë për të përballuaar emergjencën, duke i dhënë një dorë ekonomisë në kohë të tila. ( moderate ) Shpenzimet për sistemin shëndetësor publik, “shock-u” i tregut të punës si dhe hapësira për politika fiskale, vlerësohen me një nivel elasticiteti të moderuar nga Berzh.

Nga ana tjetër, dy shtylla duket se do të jenë më problematiket. ( low )Ajo që i referohet numrit të mjekëve për 100 mijë njerëz, si dhe turizmi, vlerësohen me një nivel elasticiteti të ulët, çka tregon se edhe fokusi i politikave qeveritare duhet të jetë pikërisht në këto dy drejtime.

Burimi origjinal, këtu:

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvilim ka zhvilluar dhe publikuar një mënyre të re monitorimi për të vlerësuar aftësinë e secilit shtet në rajonin që mbulon, për të përballuar impaktin e pandemisë covid-19.  Ky sistem i ri monitorimi nga Berzh vjen në një kohë që pandemia po vendos sistemet shëndetësore të shumë vendeve të botës nën një stres të jashtëzakonshëm, dhe në një kohë që masat parandaluese po dëmtojnë rëndë ofertën dhe kërkesën.

Vlerësimi i bankës për këto shtete bëhet duke u bazuar në 10 shtylla kryesore, ku i jepet një notë elasticitetit të secilës, nga e ulët, në të moderuar dhe në të lartë. Niveli i ulët i elasticitetit tregon se ai vend nuk është i aftë ta përballojë si duhet emergjencën në atë fushë të caktuar. Por si vlerësohet Shqipëria? ( high ) Vendi ynë vlerësohet maksimalisht në 5 shtylla, nga 10, në atë të tregtisë me pakicë, çmimit të lëndëve të para, zinxhirit global të vlerave, remitancave, si dhe forcës së sistemit financiar. Të gjitha këto shtylla duket se janë pikat e forta të Shqipërisë për të përballuaar emergjencën, duke i dhënë një dorë ekonomisë në kohë të tila. ( moderate ) Shpenzimet për sistemin shëndetësor publik, “shock-u” i tregut të punës si dhe hapësira për politika fiskale, vlerësohen me një nivel elasticiteti të moderuar nga Berzh.

Nga ana tjetër, dy shtylla duket se do të jenë më problematiket. ( low )Ajo që i referohet numrit të mjekëve për 100 mijë njerëz, si dhe turizmi, vlerësohen me një nivel elasticiteti të ulët, çka tregon se edhe fokusi i politikave qeveritare duhet të jetë pikërisht në këto dy drejtime.

Burimi origjinal, këtu: