Koha nuk pret / Jagodinë, fermerët vazhdojnë punën në arë

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

Koha nuk pret / Jagodinë, fermerët vazhdojnë punën në arë

Nëse nuk punon fshati ngelet pa ushqim edhe qyteti. Kjo është arsyeja që fermerët po vazhdojnë punën e tyre pavarsisht frikës së virusit. Ata janë përpjekur të marin masat e nevojshme në momentet kur kanë afrim me njerëz , qoftë edhe kur nxjerrin produktet e tyre në treg. Por puna këtu është e pashmangshme .

Por pezullimi i punës në degë të tjera të industrisë duket se po ndikon edhe në bujqësi duke paralizuar punën e fermerëve dhe duke mbetur i gjithë prodhimi stok.

Çdo gjë në fshat , çdo prodhim ka sezonin e tij dhe kjo nuk mund të ndryshohet dhe as nuk mund të presë, por fermerët janë kujdesur të evitojnë grumbullimet. Ata punojnë kryesisht brenda familjes , në arat e tyre , duke evituar përhapjen e COVID-19.

Burimi origjinal , këtu :

Nëse nuk punon fshati ngelet pa ushqim edhe qyteti. Kjo është arsyeja që fermerët po vazhdojnë punën e tyre pavarsisht frikës së virusit. Ata janë përpjekur të marin masat e nevojshme në momentet kur kanë afrim me njerëz , qoftë edhe kur nxjerrin produktet e tyre në treg. Por puna këtu është e pashmangshme .

Por pezullimi i punës në degë të tjera të industrisë duket se po ndikon edhe në bujqësi duke paralizuar punën e fermerëve dhe duke mbetur i gjithë prodhimi stok.

Çdo gjë në fshat , çdo prodhim ka sezonin e tij dhe kjo nuk mund të ndryshohet dhe as nuk mund të presë, por fermerët janë kujdesur të evitojnë grumbullimet. Ata punojnë kryesisht brenda familjes , në arat e tyre , duke evituar përhapjen e COVID-19.

Burimi origjinal , këtu :

Nëse nuk punon fshati ngelet pa ushqim edhe qyteti. Kjo është arsyeja që fermerët po vazhdojnë punën e tyre pavarsisht frikës së virusit. Ata janë përpjekur të marin masat e nevojshme në momentet kur kanë afrim me njerëz , qoftë edhe kur nxjerrin produktet e tyre në treg. Por puna këtu është e pashmangshme .

Por pezullimi i punës në degë të tjera të industrisë duket se po ndikon edhe në bujqësi duke paralizuar punën e fermerëve dhe duke mbetur i gjithë prodhimi stok.

Çdo gjë në fshat , çdo prodhim ka sezonin e tij dhe kjo nuk mund të ndryshohet dhe as nuk mund të presë, por fermerët janë kujdesur të evitojnë grumbullimet. Ata punojnë kryesisht brenda familjes , në arat e tyre , duke evituar përhapjen e COVID-19.

Burimi origjinal , këtu :